Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Тема. Міжнародні фінанси

 

Міжнародні фінанси можуть бути згруповані за такими напрямами:

а) взаємовідносини між суб’єктами господарювання різних країн;

б) взаємовідносини держави з юридичними та фізичними особами;

в) взаємовідносини держави і суб’єктів господарювання;

г) усі відповіді вірні.

 

Сукупність обмінно-перерозподільних відносин, що виникають у зв’язку з рухом вартості між окремими країнами та в процесі формування та використання на світовому та регіональному рівнях централізованих грошових коштів, - це:

а) міжнародні фінанси;

б) фінанси;

в) валютне регулювання;

г) місцеві фінанси.

 

Видатки бюджету ООН містять:

а) адміністративні й програмні видатки;

б) фінансові видатки;

в) видатки на сприяння економічному росту та видатки на управління природними ресурсами;

г) видатки на фінансування зовнішніх програм і економічну допомогу країнам, що розвиваються.

 

Міжнародні фінансові інституції поділяються на:

а) економічні й соціальні;

б) всесвітні й регіональні;

в) загальнодержавні та регіональні;

г) постійні, тимчасові.

 

2. Міжнародна валютно-кредитна установа, що має статус спеціалізованого відділення ООН і створена на міжнародній валютно-фінансовій конференції в Бретон-Вудсі в 1944 р., називається:

а) Світовим банком;

б) Європейським банком реконструкції і розвитку;

в) Міжнародним валютним фондом;

г) Банком міжнародних розрахунків.

 

3. До міжнародних фінансових організацій відносять:

а) МВФ;

б) ООН та Європейський союз;

в) Міжнародний банк реконструкції та розвитку та МВФ;

г) Банк міжнародних розрахунків, ООН, МВФ.

 

Європейський Союз як ланка міжнародних фінансів має певну специфіку, а саме:

а) наявність власних доходів;

б) наявність адміністративних витрат;

в) бюджет формується за рахунок внесків країн;

г) усі відповіді вірні.

 

Діяльність МВФ охоплює такі напрямки:

а) кредитування з метою надання фінансової допомоги окремим країнам, у яких утворилося від’ємне сальдо платіжного балансу;

б) регулювання міжнародних фінансових відносин;

в) постійний нагляд за світовою економікою;

г) усі відповіді вірні.

 

Світовий банк включає до свого складу такі фінансові інституції:

а) Міжнародний банк реконструкції та розвитку;

б) Міжнародна асоціація розвитку;

в) Міжнародна фінансова корпорація, Багатостороннє агентство гарантування інвестицій, Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних конфліктів;

г) усі відповіді вірні.

 

Джерелами ресурсів банку МБРР є:

а) статутний капітал;

б) залучені кошти шляхом випуску облігаційних позичок;

в) резервний фонд;

г) усі відповіді вірні.

 

Першою в історії міжнародною фінансовою інституцією, що була створена у 1930 р., є:

а) Банк міжнародних розрахунків;

б) Європейський банк;

в) Європейський інвестиційний банк;

г) Європейський банк реконструкції та розвитку.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:796

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.