Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Сутність аналізу ліквідності балансу підприємства

Оцінка платоспроможності підприємства здійснюється на основі характеристики ліквідності.

Ліквідність балансу –можливість підприємства перевести свої активи в готівку з метою своєчасного погашення своїх платіжних зобов’язань (за рахунок внутрішніх джерел).

Аналіз ліквідності балансу полягає у порівнянні активів, які згруповані по ступеню зменшення ліквідності з пасивами, які згруповані по ступеню терміну їх погашення.

Групування активів по ступеню ліквідності:

А1: Високоліквідні активи: грошові кошти;

А2: Швидко ліквідні активи: дебіторська заборгованість;

А3: Повільно ліквідні активи: виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція;

А4: Важко ліквідні активи: основні засоби.

Групування пасивів по терміну погашення:

П1: Найбільш термінові пасиви: кредиторська заборгованість;

П2: Короткострокові пасиви: (коротк-ва кредиторська заборгованість та короткострокові кредити банків);

П3: Довгострокові пасиви (довгострокові кредити банків);

П4: Постійні пасиви: власний капітал.

Баланс підприємства буде абсолютно ліквідним якщо:

А1>П1, А2>П2, А3>П3, А4<П4.

Показники ліквідності балансу:

- Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи/ поточні зобов’язання);

- Коефіцієнт швидкої ліквідності (грошові кошти + дебіторська заборгованість/ поточні зобов’язання);

- Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти/ поточні зобов’язання);

- Маневреність грошових коштів (грошові кошти/ власний капітал);

- Коефіцієнт автономії (власний капітал/ баланс);

- Робочий капітал (оборотні активи – поточні зобов’язання).

V. Фінансова міцність підприємства та її типи:

1. Абсолютна фінансова міцність підприємства: запаси повинні бути менші ніж власні оборотні кошти і кредити банку під товарно матеріальні цінності:

Запаси < ВлОборКошти+Кредити під тмц

2. Нормальна фінансова міцність підприємства:

Запаси = ВлОборКошти+Кредити під тмц

3. Передкризовий фінансовий стан підприємства

З=ВОК+К+І,

де І – джерела, які зменшують фінансову напруженість підприємства; тимчасово-вільні кошти, які можна залучити.

4. Кризовий фінансовий стан підприємства

З>ВОК+К+І


Тема 10:

„Фінансове планування на підприємстві”

1.Фінансова стратегія підприємства.

2. Зміст, мета і завдання фінансового планування. Зміст фінансово­го плану та порядок його складання. Зміст і значення оперативного плану.

Бізнес-план, його структура і призначення.

 

Фінансова стратегія підприємствавизначає довгострокову мету фінансової діяльності будь-якого підприємства. Фінансова стратегія – це важлива складова фінансового планування.

Основні етапи формування фінансової стратегії підприємства:

1. Визначення періоду реалізації стратегії;

2. Аналіз факторів фінансової діяльності підприємства;

3. Формування стратегічної мети фінансової діяльності підприємства;

4. Розроблення фінансової політики підприємства;

5. Розробка сукупності заходів по реалізації фінансової стратегії підприємства;

6. Загальна оцінка фінансової стратегії, що пропонується до реалізації.

Перспективне фінансове планування на підприємстві базується на прогнозуванні.

Фінансове прогнозування по своїй сутності представляє вивчення можливостей фінансової діяльності підприємства в перспективі.

Головною ознакою фінансового прогнозування є розроблення альтернативних варіантів фінансового розвитку підприємства. Саме в цьому полягає відмінність фінансового прогнозування від фінансового планування.

Результатом перспективного фінансового планування є розробка 3 основних планів:

1. Перспективний план фінансових результатів;

2. Перспективний план руху грошових коштів;

3. Перспективний бухгалтерський баланс підприємства.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:518

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.