Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Управління як наука

Сутність понять «управління ».

ПЛАН

1. Завдання і значення предмету.

2. Сутність понять «управління».

3. Історія розвитку науки управління.

4. Основні поняття предмету.

5. Державні та громадські органи управління

6..Нормативно-правова база діяльності сфери.

ЛІТЕРАТУРА

1.Бунчук М.Ф.Организация физической культури.-М.:ФиС,1972 -224 с.

2. Воронова В.А. Пути совершенствования управления физкультурным движением.-М.:ФиС,1975 -95с.

3. Жмарев Н.В.Системный подход и целевое управление в спорте.-К.:Здоров'я, 1984.-144с.

4. Жмарев Н.В. Управление деятельностью спортивной организации.-К.:Здоров'я, 1989.-168с.

5. Жмарев Н.В. Управление деятельностью тренера.-К.:Здоров'я,1980 -138с.

 

Фізична культура і спорт - одна з сфер суспільної діяльності.

Всі підприємства і установи народного господарства наший країни, залежно від виконуваних ними функцій, зведені в галузі. Фізична культура і спорт, як галузь народного господарства, є системою підприємств, установ і організацій, що здійснюють діяльність, направлену на забезпечення всестороннього фізичного вдосконалення людини.

Формування фізичної культури і спорту, як галузі народного господарства, обумовлене необхідністю забезпечення узгоджених дій всіх служб і взаємозв'язаних підрозділів цієї сфери, направлених на рівномірний розподіл основних фондів і кадрів по території країни.

Навчальний курс “Управління фізичною культурою і спортом” є однією з профілюючих дисциплін у навчальних закладах третього та четвертого рівнів акредитації, логічним продовженням попередніх етапів фахової підготовки спеціалістів у рамках спеціальності “Олімпійський та професійних спорт”.

Одночасно, “Управління діяльністю спортивних організацій” є базовим предметом для подальшого вивчення інших предметів.

Курс передбачає вивчення:

· теоретичних основ управління;

· системи управління спортом в Україні та його нормативно-правове забезпечення;

· фізкультурно-спортивна організація як відкрита система;

· типологію організаційно - управлінської діяльності;

· теоретико-методичні основи управління персоналом спортивної організації та ін.

Метою дисципліни є надання теоретичних знань про систему управління фізкультурним рухом в Україні та формування необхідних навичок управлінської діяльності.

Поняття «управління»

Необхідність в управлінні виникла одночасно з формуванням людського суспільства, як тільки люди стали об'єднуватися в групи для організації спільної праці. Підтвердженням цього може бути пам'ятка писемності древніх єгиптян - книга "Повчання Птахотепа", яка написана близько чотирьох тисяч років тому. У ній, зокрема, є теза про те, що якщо ти начальник, будь спокійним, коли ти слухаєш слова прохача, не зупиняй його доки він не облегшить свою душу від того, що хотів сказати тобі. Людина, вражена лихом, хоче вилити свою душу більше, ніж добитися позитивного вирішення свого питання. Ця думка не втратила своєї актуальності й сьогодні.

Проблеми управління цікавили і древніх греків. Так, Платон підкреслював необхідність розподілу праці, спеціалізації її за видами робіт.

Практика управління формувалася також у Македонії, Римі, Київській Русі та інших древніх державах. Однак до кінця ХІХ століття наукові підходи в галузі управління не використовувалися.

Вперше розгляд управління як засобу підвищення ефективності праці та діяльності організацій і як наукової проблеми відбувся у сфері промислового виробництва. Виникнення сучасного підходу до проблем управління пов'язано з іменем Фредеріка Тейлора, котрий у своїй роботі "Принципи наукового управління" (1911), заклав основи наукового підходу до вивчення та організації праці, до управління діяльністю організацій.

Згодом наука управління набула статусу міжгалузевої: Це означає, що вихідним положенням теорії управління є інваріантність понять і термінів теорії управління (з латин. Invariabilis – незмінний і не змінюється в різних умовах;).

Тобто, хто б і якими об’єктами не управляв, він повинен прогнозувати цілі, способи дії і засоби досягнення цілей, а потім планувати їх і приймати кінцеве рішення

Метоюданої науки є вивчення загальних закономірностей, всього того спільного, що є в управлінні будь-якою сферою діяльності людей.

Поступово розвиваючись, наука управління прийшла в навчальні заклади. Так у 1926 р. на кошти фонду Рокфеллеру при Гарвардському університеті була створена спеціальна група, що мала своїм завданням дослідження проблем організації і управління.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:475

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.