Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Первинні фізкультурні осередки.

Громадські органи управління фізичною культурою.

Як було зазначено вище паралельно із державними органами управління сферою приймають участь громадські організації. Вони побудовані за територіально-відомчим принципом, а органи управління формуються в них шляхом виборів. Фінансуються громадські органи управління з різних джерел, в останні роки деякі з них частково фінансуються із державного бюджету. Громадських організацій у сфері фізичної культури працює досить багато. Вони є юридичною особою, мають свій прапор, емблему, нагрудні знаки, вимпел, медалі та ін. До найбільш дієвих слід віднести:

- Фізкультурно - спортивне товариство профспілок "Україна". На умовах індивідуального та колективного членства об’єднує громадян, трудові колективи промислових підприємств, колективи вищих і середніх навчальних закладів з метою організації та всебічного сприяння розвитку фізичної культури.

Для задоволення фізкультурних потреб працівників залізничного транспорту та членів їх сімей організовані спортивні клуби "Локомотив". Вони працюють у складі ФСТП "Україна". Кожна із 6 залізниць, що є в Україні, має спортивний клуб у підпорядкуванні управління залізниці.

- Фізкультурно - спортивне товариство "КОЛОС" агропромислового комплексу України - є масовою, добровільною, самостійною громадською організацією, яка об'єднує на умовах індивідуального і колективного членства громадян України, підприємства і організації АПК, підприємства і організації інших галузей народного господарства, розташовані в сільській місцевості.

- Фізкультурно - спортивне товариство "ДИНАМО"-є громадською організацією працівників та військовослужбовців органів внутрішніх справ та державної безпеки України, робітників та службовців установ та підприємств МВС та СБУ, а також членів їх сімей.

- Фізкультурно-спортивне товариство «Спартак»,яке засноване у 1935року перестало існувати в середині 80-х років. У березні 2003 року ініціаторами відродження обласної ради товариства стали профспілки: «Укртелекому», «Львівських авіаліній», «Укрпошти», «Львівгазу», «Соціального прогресу», ТзОВ «Замок», Академія ветеринарної медицини, федерація вільної боротьби Львівщини.

- Національні федерації з видів спорту. Їх в Україні працює понад 150. Їм делеговані повноваження з управління та розвитку видів спорту. Вони мають виключне право репрезентувати свій вид спорту на міжнародних змаганнях. Виконують завдання удосконалення підготовки спортсменів, тренерів, суддів; забезпечення успішних виступів на Олімпійських іграх, чемпіонатах Світу, Європи, інших змаганнях; соціального захисту спортсменів, тренерів, піклування про ветеранів; пропаганди видів спорту.

Національний олімпійський комітет України (НОКУ) є самостійною громадською організацією, юридичною особою, має власну печатку із зображенням своєї символіки, рахунки у банках. Штаб-квартира НОКУ знаходиться у Києві.

22 грудня 1990 року І Генеральна асамблея засновників прийняла рішення створити Національний олімпійський комітет України і ця дата є офіційною датою його створення. У вересні 1993 року НОК України був остаточно визнаний Міжнародним олімпійським комітетом.

НОК України діє у відповідності до положень Олімпійської хартії, Конституції України та чинного законодавства України і свого Статуту.

Основні завдання НОК України - організація підготовки та участі спортсменів в Олімпійських іграх, розширення міжнародного співробітництва, популяризація масового спорту і здорового образу життя, фізичне і духовне збагачення людей. Він також має 24 відділення у всіх областях та по одному відділенню в Автономній республіці Крим, містах Києві і Севастополі. Колективними членами НОК України є більше 80 організацій.

Першим президентом НОК України був обраний олімпійський чемпіон Валерій Пилипович Борзов (Ігри ХХ Олімпіади в Мюнхені, легка атлетика 100м та 200м). У 1994 році В.П.Борзов був обраний членом Міжнародного олімпійського комітету в Україні та перевибраний президентом НОК в грудні цього ж року.

10 грудня 1998 року ІХ Генеральна асамблея НОК України обрала президентом Івана Никифоровича Федоренка.

НОК України має широкі зв'язки з НОКами сусідніх країн та олімпійськими організаціями. 16 представників НОК України є членами різних міжнародних організацій і об'єднань.

Тісні зв'язки НОК України має з українськими спортивними осередками за кордоном. Комітети друзів НОК України були створені і працюють зараз у США, Канаді, Австралії.

Генеральна асамблея затвердила склад членів НОК нового скликання (139 членів), обрала склад Виконавчого комітету (23 члени) та склад ревізійної комісії (3 члени).

23 червня 2002 року відбулася XVIII позачергова Генеральна асамблея НОК України шляхом таємного голосування був обраний новий президент НОК України. Їм став член Виконавчого комітету МОК та НОК України, уславлений легкоатлет, олімпійський чемпіон Сергiй Бубка. Президент має першого віце-президента, 5 віце-президентів, генерального секретаря, виконавчого директора.

Нова редакція статуту затверджена на XIХ Генеральній асамблеї НОК України постановою №6 від 19.01.2006р.

Вищим керівним органом є Генеральна асамблея, що проводяться один раз на рік. Керівним органом НОКУ у період між генеральними асамблеями є виконком. Засідання виконкому відбуваються один раз в квартал. Мовою НОКУ є українська.

До стрктури НОКУ входять :

- управління розвитку Національного олімпійського руху;

- відділ адміністративної роботи та матеріально-технічного забезпечення: сектор маркетингу, сектор по зв'язкам із ЗМІ та громадськістю;

- Фінансовий відділ;

- Юридичний відділ;

- Сектор перекладів;

- Комісії (таблиця 2.2).

Таблиця 2.2

Комісії НОКУ

Комісії Керівник
Етико-дисциплiнарна комiсiя Борзов В. П.
Комiсiя з олiмпiйської освiти та культури Булатова М. М.
Комiсiя атлетiв Крикун О.В.
Комiсiя "Жiнки та спорт" Говорова О. I.
Комiсiя з маркетингу Шульман В. М
Юридична комiсiя по зв'язках з органами державної влади та мiсцевого самоврядування Сафiуллiн Р. С.
Медична комiсiя Корж В. П.
Комiсiя "Засоби масової iнформацiї та пропаганда олiмпiйського руху" Волков О. I.
Комiсiя "Спорт та навколишнє середовище" Геращенко В. В.
Комiсiя "Спорт для всiх Дутчак М.В.
Комiсiя по зв'язках з субєктами олiмпiйського руху Усенко А.П.
Комiсiя з нагороджень Домашенко А. В.
Комiсiя по зв'язках з осередками НОК Федоренко I. Н.
Комiсiя по роботi з тренерами та спортивними федерацiями Тедеєв Є. С.
Комiсiя "Чесна гра" Гутцайт В. М.
Комiсiя по зв'язках з дiаспорою Бринзак В. М.
Асоцiацiя олiмпiйцiв України Уманець Н. Д.

 

Члени НОКУ обираються на чотири роки. По закінченні визначеного терміну, строк дії мандатів членів НОКУ підтверджується спеціальними сесіями Генеральної асамблеї (так називаються загальні збори членів НОКУ) на наступні чотири роки.

Членство в НОК України є добровільним і може бути індивідуальним, почесним та доброчинним.

Індивідуальними членами НОК України можуть бути громадяни України, які досягли 18-річного віку, визнають Статут НОК України і Олімпійську хартію, підтримують його діяльність.

Члени НОК України персонально не відповідають за борги та зобов’язання НОК України.

До складу НОК України обираються фізичні особи:

- представники НСФ з олімпійських видів спорту (по два від кожної), які утворюють більшість на Генеральній асамблеї та у Виконкомі;

- атлети-учасники Олімпійських ігор (п’ятнадцять осіб), які повинні залишити НОК України після закінчення третьої олімпіади з моменту останніх Олімпійських ігор, в яких вони брали участь;

- представник (один) Олімпійської академії України;

- представники (по одному) осередків НОК України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

- представники (по одному) фізкультурно-спортивних товариств і організацій, а також організацій управління фізичною культурою та спортом Міністерства оборони та Міністерства освіти і науки;

- представники інших суб’єктів олімпійського руху в Україні.

 

До складу НОКУ входить Президент Національної Олімпійської академії України.

Члени Виконавчого комітету НОКУ на період 2006-2010рр:

1. Бубка Сергій Назарович – Президент, член Виконавчого комітету МОК;

2. Бринзак Володимир Михайлович – перший віце-президент, президент Федерації біатлону України;

3. Борзов Валерій Пилипович – віце-президент, член МОК в Україні, президент Федерації легкої атлетики України;

4. Кличко Віталій Володимирович – віце-президент;

5. Корж Віктор Петрович – віце-президент, народний депутат України, президент Української федерації гімнастики;

6. Сафіуллін Равіль Сафович – віце-президент, народний депутат України, член Виконавчого комітету Федерації футболу України, президент Професіональної футбольної ліги;

7. Суркіс Григорій Михайлович – віце-президент, президент Федерації футболу України;

8. Геращенко Володимир Володимирович – генеральний секретар;

9. Баженков Володимир Євгенович – голова ЦР ФСТ „Спартак”;

10. Булатова Марина Михайлівна – президент Олімпійської академії України;

11. Васюник Іван Васильович – перший заступник Глави Секретаріату Президента України;

12. Волков Олег Ігорович – президент Федерації стрільби України;

13. Волков Олександр Анатолійович – віце-президент Федерації баскетболу України;

14. Гамов В’ячеслав Георгійович – голова Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки України;

15. Гутцайт Вадим Маркович – віце-президент Федерації фехтування України;

16. Домашенко Анатолій Васильович – представник Федерації велосипедного спорту України; виконавчий директор НОК України;

17. Дутчак Мирослав Васильович – заступник Міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту, представник Рівненського відділення НОК України;

18. Дьомін Олег Олексійович – президент Федерації плавання України;

19. Іванов Борис Вікторович – президент Федерації велосипедного спорту України;

20. Карленко Василь Павлович – віце-президент Федерації біатлону України, завідувач сектором з питань сім’ї, молоді та спорту Секретаріату Кабінету Міністрів України;

21. Копилов Вадим Анатолійович – перший заступник Міністра фінансів України;

22. Крикун Олександр Володимирович – голова комісії атлетів НОК України;

23. Миленький Владислав Миколайович – заступник Міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту, президент Федерації гандболу України;

24. Платонов Володимир Миколайович – ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України;

25. Сушкевич Валерій Михайлович – президент Національного комітету спорту інвалідів України;

26. Тедеєв Ельбрус Сосланович – народний депутат України, спів-президент Асоціації спортивної боротьби України;

27. Томенко Микола Володимирович – народний депутат України, голова Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Верховної Ради України;

28. Уманець Ніна Дмитрівна – президент Асоціації олімпійців України;

29. Шульман Вадим Маратович – президент Федерації тенісу України.

 

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:758

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.