Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Вільний склад.

Особливості застосування:

- засновується за наявності ліцензії ДМС.

- до облаштованості складу висуваються жорсткі вимоги, щоб усунути можливість вилучення з-під митного контролю товарів, що зна­ходяться на складі, або несанкціонованого розміщення туди то­варів, а також щоб не ускладнювати митний контроль.

- стосовно операцій, проведених з товарами відповідальність несе особа, що ввозила товари у вільну митну зону чи на вільний склад.

- митне оформлення товарів у вільній митній зоні і на вільному складі здійснюється у спрощеному вигляді.

13. Відмова від товару на користь держави— митний режим, за якого особа відмовляється від товару без стягнення мит, подат­ків, а також без вжиття заходів економічної політики.

Особливості застосування:

- може використовуватися тільки з дозволу начальника структур­ного підрозділу митного органу за умови, що відмова від товарів або транспортних засобів не спричинить для держави жодних ви­трат, що товар ліквідний, тобто вартість цілком окупить усі ви­трати митного органу по його реалізації.

- не припускається розміщення у режим відмови на користь держави товарів, заборонених до ввезення в країну, переміщених раніше під режими випуску для вільного обігу або реімпорту, а також озброєння, боєприпасів, урану, шифрувальної техніки, нар­котичних засобів, енергії різних видів, різноманітних відходів і т. п.

- забороняється змінювати режим відмови на користь дер­жави на будь-який інший митний режим.

- митні органи при застосуванні цього режиму звільняються від задоволення будь-яких майнових вимог третіх осіб відносно то­варів, транспортних засобів, від яких декларант відмовився на ко­ристь держави.

14. Знищення товарів— митний режим, за якого іноземні товари і транспортні засоби знищуються під митним контролем, без стя­гування мита, ПДВ, акцизів, інших податків, стягування яких покладено на митні органи, а також без вжиття заходів економічної політики. Знищенню підлягають тільки фак­тично завезені з дозволу митниці товари.

Види знищення:

• повне (спалювання, руйнування, захоронення тощо),

• приведення товарів у стан, непридатний для використання (демонтаж, механічні пошкодження).

Особливості застосування:

- обмеження: не припускається розміщення у митний режим знищення то­варів і транспортних засобів:

• заборонених до ввезення;

• прийнятих як предмет застави;

• на які накладено арешт;

• вилучених у справах про контрабанду, порушення митних правил і т. п.;

• стосовно яких судами прийнято рішення про конфіскацію;

• предметів художнього, історичного та археологічного над­бання країни;

• видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зник­нення, їх частин.

- застосування припускається, якщо в ре­зультаті використання обраного способу знищення товарів і транс­портних засобів вони цілком втрачають свої початкові споживчі властивості і вартість.

- відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення то­варів і транспортних засобів, повинні бути розміщені під відпо­відний митний режим як іноземні товари, що знаходяться під митним контролем. Відходи (залишки), подальше використання яких неможливо і/або вартість яких менше 20 дол. США, митними платежами не оподатковуються.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:557

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2020 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.