Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Португалія

Австрія

Корпоративний сектор Австрії представлений нафтохімічною групою ОМФ, а також комерційними банками — "Банк Австрія АГ" й "Кредитанштальт-банкферайн" та іншими відомими корпораціями.

Зараз інвестиції в Австрії здійснюються у формі Gesellschaft mil beschraenkter Haftung (Gmb) — товариство з обмеженою відповідальністю та у формі Aktiengesellschaft (AG) — акціонерне товариство. Найменування має закінчуватися абревіатурою Gmb або AG. Статутний капітал для Gmb — мінімум 35 тис. євро, для AG — 70 тис. євро. При реєстрації на рахунку має бути мінімум 50 % від суми статутного капіталу.

Акціонерна корпорація починає своє існування з моменту занесення до Торговельного реєстру (Firmenbuch). При реєстрації має бути оплачено як мінімум 50 % від суми статутного капіталу. Акціонерний капітал розділяється на акції. Питання розподілу прибутку вирішується на щорічних зборах акціонерів, для яких правління готує пропозиції щодо розподілу.

Правління складається з одного або більше членів, що призначаються спостережною радою компанії на строк до 5 років. Правління представляє корпорацію в суді й на судових розглядах. Спостережна рада складається як мінімум із трьох членів, тоді як максимальна кількість членів залежить від розміру статутного капіталу. Члени спостережної ради призначаються відповідно до резолюції зборів акціонерів на обмежений період часу.

Збори акціонерів скликаються правлінням. Немає законодавчих обмежень щодо місця проведення загальних щорічних зборів акціонерів.

У Португалії є акціонерні товариства закритого типу з обмеженою відповідальністю та акціонерні товариства відкритого типу з обмеженою відповідальністю. Відомі такі корпорації, як "ФК Порто", телекомукаційна компанія "Олімпус", Саравак-ська лісова корпорація, корпорації в галузі рибної промисловості, туризму.

Акціонерне товариство закритого типу з обмеженою відповідальністю — Limitada, або Lda, — найпоширеніша в Португалії форма організації бізнесу, популярна як серед дрібних підприємців, так і серед середніх та великих бізнесменів, які віддають перевагу безпосередньому й "прямому" контролю своєї справи.

Мінімальне число учасників у компанії — два. Найчастіше члени компанії мають не акції як такі, а частки, або квоти, в капіталі компанії, які звичайно "прописуються" у статуті, а не фіксуються у формі сертифіката акцій. Однак ці частки, або квоти, дають їхнім власникам таке ж право, що й звичайні іменні акції; самі частки розділені на рівні частини.

Відповідно до португальського Кодексу про компанії 1986 p. акціонерне товариство закритого типу зобов'язане в інтересах третіх сторін або для компенсації втрат мати резервний фонд. Він повинен становити 20 % статутного капіталу. Поки фонд не буде сформований повністю у нього слід відраховувати принаймні 5 % прибутку компанії.

Акціонерне товариство відкритого типу з обмеженою відповідальністю — SociedadeAnonima, абоБ.А, — більше підходить для здійснення великого бізнесу з метою залучення позикових коштів всіх бажаючих брати участь у підприємстві вкладників. У будь-якій юрисдикції (загального або приватного права) організація бізнесу цього типу припускає наявність великої фірми, яка володіє солідним капіталом, звідси випливають більш суворі вимоги влади, зокрема до того, що стосується адміністративних і наглядових(аудиторських)структур.

Акціонерами можуть бути фізичні і юридичні особи (не менше 5 акціонерів). Однак якщо держава прямо або побічно контролює компанію й володіє контрольним пакетом її акцій, досить двох представників приватного капіталу.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:471

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.