Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Розробка бізнес-плану відкриття представництва авіакомпанії закордонном

 

Бізнес-план відкриття представництва авіакомпанії закордоном суттєво не відрізняється за структурою від стандартного бізнес-плану, однак має деякі особливості. Наприклад, обов’язково необхідно:

- представити розділ аналізу фінансово-господарської діяльності авіакомпанії;

- провести аналіз агентської мережі представництв авіакомпанії;

- обґрунтувати необхідність та шляхи створення представництва авіакомпанії;

- визначити регіон створення представництва;

- визначити розмір необхідних інвестицій та капіталовкладень;

- провести обов’язкове маркетингове дослідження ринку авіапослуг, потенційних споживачів та конкурентів;

- розробити програму створення представництва авіакомпанії;

- представити фінансово-економічні результати від сторення представництва;

- здійснити порівняльну характеристику прибутковості авіакомпанії із представництвом та без його створення.

 

Резюме

 

1. У системі заходів, що мають на меті виведення підприємства з кризового фінансового стану, важлива роль належить його санації, або фінансовому оздоровленню. Бізнес-план санації підприємства покликаний передовсім обґрунтувати потребу в коштах для фінансового оздоровлення підприємства, отже, найпершою та найголовнішою його особливістю є глибокий аналіз кризового стану підприємства. Мета фінансового оздоровлення вважається досягнутою, а відповідно, і розроблений бізнес-план ефективним, якщо за рахунок зовнішнього фінансування та реорганізаційних заходів буде нормалізовано господарську діяльність та відвернуто банкрутство й ліквідацію підприємства.

2. Реорганізація підприємств тісно пов’язана з їх фінансовим оздоровленням і спрямована на здійснення організаційних процедур, що забезпечать ефективніші форми господарювання і тим самим сприятимуть їхньому фінансовому оздоровленню, підвищенню платоспроможності та конкурентоспроможності. У бізнес-плані реорганізації необхідно обґрунтувати вид та варіант організаційних змін та форму їх проведення. Бізнес-план приватизації складається за типовою формою.

3. Бізнес-план інноваційного проекту має переконливо обґрунтувати його комерційну привабливість. До нього бажано додати експертний висновок науково-дослідної установи про промислову придатність нововведення.

4. Підприємства, які вирішили диверсифікувати свою виробничу діяльність, часто не знають усіх «підводних каменів» та «пасток» цього процесу. Найчастіше керівники не замислюються над такими питаннями, як проблеми взаємодії різних видів бізнесу, розпорошення ресурсів, «вбудовування» нового бізнесу в існуючий, розподілу ресурсів між старим та новим бізнесом. Виходячи з цього буде найдоцільнішим перед прийняттям рішення про диверсифікацію діяльності підприємства скласти відповідний бізнес-план, який одразу висвітлить усі «вузькі місця». Розробка такого бізнес-плану потрібна не стільки для залучення зовнішнього капіталу на фінансування проекту, скільки для самих власників компанії, яка бажає розширити чи змінити свій бізнес. У процесі його складання необхідно обґрунтувати вид диверсифікації (на основі результатів ретельного стратегічного та фінансового аналізу). В організаційному плані треба приділити особливу увагу змінам, пов’язаним зі злиттям з іншими підприємствами або з їх поглинанням, якщо це передбачено проектом.

 

 

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:585

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.