Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

ІІІ Визначення планової чисельності працюючих

Шляхом віднімання віх вихідної чисельності в плановому періоді (Чвих) загальної величини їх зменшення (Езаг).

 

ІУ Розрахунок приросту продуктивності праці (∆Пп.пл) в плановому періоді:

 

 

Якщо по підприємству є відомою зміна трудомісткості виробничої програми в цілому, то можливу зміну продуктивності праці по підприємству в плановому році можна обчислити за формулою:

 

 

де ∆Пп – можливий приріст або зниження продуктивності праці в плановому році, %;

∆Тпрогр – процент зменшення або збільшення трудомісткості виробничої програми в плановому році.

 

 

4 Планування фонду оплати праці

 

Відповідно до чинного законодавства суб’єкти підприємницької діяльності мають повну самостійність у питаннях організації і планування оплати праці всіх категорій персоналу.

Планування заробітної праці включає планування фонду заробітної плати і середньої зарплати.

Плановий фонд заробітної плати – це вся сума коштів, що виділяється для оплати праці працівників за виконану роботу та відпрацьований час, а також суми виплат і доплат, які передбачені державними законодавчими актами та діючими преміальними системами у запланованому періоді.

На промисловому підприємстві планування заробітної плати включає визначення розміру фонду та середньої зарплати виробничого і невиробничого персоналу в цілому і за окремими категоріями працівників, а також фонд заробітної плати не облікового складу.

Вихідними даними для визначення розміру планового фонду заробітної плати персоналу є:

- виробнича програма;

- трудомісткість продукції;

- чисельність працівників за категоріями, професіями і кваліфікацією;

- тарифна система;

- штатний розклад працівників, спеціалістів, службовців;

- законодавча база України про оплату праці.

Спочатку необхідно проаналізувати виконання плану по зарплаті у звітному періоді, установити причини відхилення одного працюючого із темпами підвищення його продуктивності парці, виявити резерви економії фонду зарплати та розробити заходи щодо поліпшення його використання в розрізі окремих категорій працівників.

Після цього розраховується плановий фонд оплати праці персоналу, який визначається:

1 На основі нормативів приросту за кожну одиницю показника, прийнятого для оцінки діяльності підприємства (та нормативів його приросту).

 

де Но, Нпп, Нв – нормативи приросту ФОП, відповідно за приріст обсягу виробництва, продуктивності праці, зниження витрат на 1 грн продукції.

 

2 Нормативом на одиницю продукції у натуральному виразі. Нормативний метод використовується для ув’язку обсягу виробництва і оплати праці

 

де Qпл – плановий обсяг виробництва продукції у вартісному вимірі;

Н – норматив затрат заробітної плати ПВП на 1 грн. вартості продукції.

 

При розрахунку планового фонду зарплати за підрозділами і категоріями персоналу підприємства застосовується поелементний метод. Розрахунок ФЗП для різних категорій працівників здійснюється з урахуванням характеру їх роботи та форм оплати праці. Важливу частку фонду складає ФЗП робітників. При ФЗП робітників залежно від характеру доплат і виплат розрізняють годинний, денний, місячний, квартальний та річний ФЗП.

Укрупнено плановий ФЗП розраховується таким чином:

 

або

де Копл – темп зростання обсягу виробництва, %;

∆Ч – зміна чисельності працівників під дією основних технік-економічних чинників, осіб;

ЗПсер – середня зарплата одного працівника у плановому періоді.

 

Годинний фонд охоплює всі види оплат за фактично відпрацьований час і складається із заробітної плати за відрядними розцінками, тарифними ставками, з премій відрядникам і почасовикам, доплат за умови та інтенсивності праці, за роботу в нічний час, незвільненим від основної роботи бригадирам за керівництво бригадою, за навчання учнів, надбавки за професійну майстерність.

У денний фонд, окрім годинного фонду ЗП, входить зарплата підліткам за скорочений робочий день і оплата перерв для годування немовлят.

Місячний (квартальний, річний) складається з денного ФЗП, оплата чергових і додаткових відпусток, оплати за час виконання державних і громадських обов’язків, доплати за вислугу років і вихідної допомоги, зарплати працівників, відряджених на інші підприємства або навчання.

При визначення планового фонду заробітної плати робітників розраховується:

1 Фонд прямої зарплати.

2 Доплати у годинний, денний і місячний фонд заробітної плати.

До фонду прямої зарплати працівників включають суми коштів, нараховані за відрядними розцінками робітникам-відрядникам і за тарифними ставками робітникам-погодинникам.

Фонд прямої зарплати основних робітників відрядників можна визначити, виходячи із виробничої програми і витрат по зарплаті на одиницю продукції.

Таким є і механізм розрахунку прямого ФЗП для допоміжних робітників-відрядників, але при цьому враховується обсяг допоміжних робіт.

Прямий фонд заробітної плати погодинників розраховується за формулою:

 

де п – кількість груп робітників погодинників різних розрядів;

Сгі – годинна тарифна ставка робітників погодинників і-го розряду;

Чрппл. – планова чисельність робітників погодинників і-го розряду;

Фдпл – корисний фонд робочого часу 1 середньооблікового робітника плановому році.

 

Крім основного фонду зарплати робітників необхідно також визначити премії, зарплати що входять до складу годинного. денного і річного фондів.

Сума премій відрядникам і погодинникам визначається на основі чинних преміальних положень на підприємствах

 

де ФЗПрв, ФЗПрп – відповідно відрядний і погодинний фонд заробітної плати, грн.;

Нв, На – розмір (норматив) премій відповідно відрядників і погодинників.

 

 

5 Планування соціального розвитку діяльності підприємства

 

План соціального розвитку колективу являє собою обґрунтовану матеріально і забезпечену в фінансовому відношенні систему заходів, спрямованих на планомірний розвиток соціального життя в виробничому колективі.

План соціального розвитку розробляється з метою забезпечення нормального відтворення робочої сили, сприятливого психологічного мікроклімату, і підвищення ефективності виробництва.

Основні показники плану соціального розвитку колективу включають в план виробничої діяльності і колективний договір, який укладається з адміністрацією.

Як правило план соціального розвитку включає такі розділи:

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:536

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.