Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Державні та громадські органи управління

Система фізичної культури в Україні має у своєму складі велику кількість підсистем - організацій. Загалом, всі складові системи можна поділити на три групи: державні, громадські та комерційні організації.

Державні органи управління, до компетенції яких входить фізична культура, умовно можна поділити на три групи: органи загальної, відомчої та спеціальної компетенції (табл.2.1).

До першої з названих груп відносяться такі, що у своїй діяльності розглядають та вирішують питання із різних сфер життя нашої країни, в тому числі - фізичної культури. Вони визначають повноваження органів управління даною галуззю, а також найбільш важливі питання міжгалузевого характеру (такі наприклад, як будівництво спортивних комплексів, підготовки спеціалістів з фізичної культури і спорту та ін.). Найвищі органи державного управління – це Президент та Уряд країни, які складають виконавчо-розпорядчий орган держави і забезпечують практичний розвиток фізичної культури і спорту одночасно з іншими питаннями (таблиця 2.1.).

Президенткраїни видає накази і розпорядження з актуальних питань розвитку фізичної культури і спорту, туризму, призначає і звільняє міністра Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Уряд країни затверджує положенняпро Міністерство, приймає постанови з актуальних питань розвитку фізичної культури і спорту, організує їх виконання і контроль за ходом виконання прийнятих постанов. Представником органів управління загальної компетенції є Верховна Рада України. Це вищий орган законодавчої влади, який приймає законодавчі акти, що регулюють розвиток фізичної культури в країні.

У складі Верховної Ради України діє Комітет Верховної Радиз питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму. Він вивчає проблеми, бере участь у розробці рішень Ради, організує роботу з їх виконання, здійснює контроль.

Аналогічні функції виконують Ради народних депутатів обласного, міського та районного рівнів. Крім того, Ради народних депутатів, регіональні адміністрації формують склад та керують діяльністю відповідних комітетів фізичної культури та спорту - державних органів спеціальної компетенції.

Рішення Рад народних депутатів носять законодавчий характер і є обов'язковими для всіх фізкультурних організацій, що розташовані на їх території. Зміст роботи депутатських комісій визначається планом роботи, у якому враховуються пропозиції депутатів і накази виборців.

Другу групу державних органів, в компетенції яких знаходяться питання фізичної культури, складають органи відомчої компетенції. До її складу входить ряд міністерств і відомств та їх органи на місцях. До другої групи відносяться зокрема: Міністерство освіти України, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство культури, Міністерство Оборони, Комітет Національної безпеки, Міністерство внутрішніх справ та інші (див. табл.3.2).

Для керівництва розвитком фізичної культури в рамках міністерств утворені відповідні управлінські структури. Так, у системі Міносвіти України діє Комітет фізичного виховання і спорту (колишній Центральний спортивний клуб "Гарт"), який є державною (бюджетною) організацією. Він керує розвитком фізичної культури серед дітей, учнівської та студентської молоді. Відповідні управління існують в областях. Так, у Львівській області функціонує Управління фізичного виховання і спорту Комітету фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України.

Так, в системі Міністерства оборони є своя схема управління. У його компетенцію входить проведення змагань серед військовослужбовців (чемпіонат з гирьового спорту, військового спортивного комплексу, рукопашного бою та ін.). Так, Міністерство оборони у своїй структурі має Управління спорту. До нього входять: ЦСКА (м.Київ), Навчально-спортивний клуб Армії (м.Одеса), Навчально-спортивна база літніх видів спорту (м.Львів), Навчально-спортивна база зимових видів спорту (м.Тисовець), Навчально-спортивна база Північного територіального командування (м.Біла Церква), СК ВМСУ (м.Севастополь), яхт-клуб (м.Херсон), СК ВПСУ (м.Винниця). Разом з тим, Міністерство оборони взаємодіє із Генеральним штабом ЗСУ, у якому функціонує Управління фізичної підготовки ЗСУ. До Управління входять штаби усіх видів ЗСУ, а саме: сухопутних, військово-повітряних та військово-морських сил. У структурі кожного є служба фізичної підготовки кожного виду ЗСУ

Третю групу органів державного управління складають органи спеціальної компетенції. До цієї групи входить Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту. На обласних, міських, районних рівнях - комітети, відділи, сектори. Органи спеціальної компетенції представляють головну організаційну форму державного управління фізичною культурою і спортом в країні (див. табл. 3.2).

Міністерство України у справах сімї, молоді та спорту - є центральним органом державної виконавчої влади спеціальної компетенції, підвідомчий Кабінету Міністрів України.

Відповідно до Указу Президент України від 18 серпня 2005 року № 1176 «Про Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту» Міністерство України у справах молоді та спорту перейменовано у Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Міністерство забезпечує реалізацію державної політики з питань фізичної культури і спорту, несе відповідальність за їх розвиток. До сфери його управління належать фізкультурно-спортивні заклади, підприємства, будівельні організації, науково-дослідні, проектно-конструкторські установи, школи вищої спортивної майстерності.

Міністерство очолює міністр, котрий призначається Президентом відповідно до Конституції України. Для колективного вирішення питань, обговорення найважливіших напрямків діяльності в міністерстві утворено колегію. Члени колегії затверджуються Кабінетом Міністрів України.

До основних напрямків діяльності Міністерства відносяться:

- координація діяльності всіх організацій з актуальних проблем молодіжного та фізкультурного руху;

- розвиток міжнародних спортивних зв'язків;

- організаційна підтримка та координація розвитку спортивної науки;

- розробка, затвердження і забезпечення дотримання Спортивної класифікації України;

- реєстрація статутів національних Федерацій з видів спорту;

- сприяння розвитку Олімпійського руху;

- підготовка штатних збірних команд України, участь їх у змаганнях;

- затвердження Єдиного календарного плану загальнодержавних змагань і зборів;

- затвердження рекордів, присвоєння почесних звань;

- вивчення попиту на фахівців фізичної культури і спорту;

- здійснення підготовки кадрів;

- ліцензування фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності.

Міністерству підпорядковуються:

- Кримське республіканське управління з питань фізичної культури і спорту;

- управління з питань фізичної культури і спорту 24 областей України (у Львові – управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації).

- міські комітети (у Львові - відділ фізичної культури і спорту Львівської міської ради).

- районні комітети у районах великих міст та районах областей України.

 

До складу Міністерства входять 7 департаментів та 4 управління, а саме:

- департамент фізичної культури;

- департамент олімпійського спорту;

- департамент сімейної та гендерної політики

- департамент з усиновлення та захисту прав дитини;

- департамент молодіжної політики;

- департамент стратегічного планування та комунікацій;

- департамент економіки та фінансів;

- юридичне управління;

- управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції;

- управління кадрів і навчальних закладів;

- управління справами.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:486

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.