Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Поточний фінансовий план підприємства

Методи фінансового планування на підприємстві

Фінансове планування на підприємстві включає 3 основні види фінансового планування:

1. Перспективне фінансове планування;

2. Поточне фінансове планування;

3. Оперативне фінансове планування (бюджетування);

Ринкові методи господарювання вимагають високої якості до фінансового планування на підприємстві. Планування на підприємстві повинно реалізувати ті резерви, які є на підприємстві на час складання такого плану.

Фінансове планування на підприємстві – це процес пов’язаний з визначенням обсягу фінансових ресурсів, джерел фінансування і напрямків їх використання.

Будь-який фінансовий план представляє собою баланс доходів і витрат коштів. Фінансовий план підприємства в першу чергу пов’язується з виробничим планом підприємства.

Складання фінансового плану на підприємстві охоплює наступні етапи:

1. Аналіз фінансового стану підприємства;

2. Розробка фінансової стратегії;

3. Розробка фінансового поточного плану;

4. Корегування фінансового поточного плану у ході діяльності підприємства;

5. Розробка оперативного фінансового плану розробка бюджетів;

6. Контролінг.

Методи фінансового планування на підприємстві:

1. Балансовий;

2. Нормативний;

3. Аналітичний;

4. Метод оптимізації (економіко-математичне моделювання).

 

Фінансовий план складається з 2 частин (така форма є обов’язковою для державних підприємств):

1. Пов’язана з формуванням чистого прибутку. Вона включає в себе 4 розділи:

- „Доходи”;

- „Витрати”;

- „Фінансові результати”;

- „Розподіл чистого прибутку”.

Кожний з цих розділів включає в себе сукупність показників і розрахунків. Наприклад, у 1 розділі: доход від реалізації продукції, непрямі податки та інші вирахування з доходів, розрахунок чистого доходу від реалізації продукції, інші операційні доходи, дохід від участі в капіталі, інші фінансові доходи тощо.

2. „Джерела формування і надходження коштів та напрямки використання”. Включає в себе 7 розділів:

- „Джерела формування та надходження коштів”;

- „Приріст активів підприємства”;

- „Повернення залучених коштів”;

- „Обов’язкові платежі до бюджету на державні цільові фонди”;

- „Покриття збитків минулих періодів”;

- „Елементи операційних витрат”;

- „Розрахунок ПДВ”.

Поточний фінансовий план підприємства можна умовно класифікувати по 3 групам:

1. Охоплює економічні статті, що пов’язані з операційною діяльністю підприємства;

2. Пов’язано з процесом відтворення основних фондів підприємства;

3. Включає економічні статті поточного фінансового плану, що пов’язані з забезпеченням невиробничої сфери фінансових ресурсів.

Затверджений фінансовий план для підприємств державної форми власності повинен обов’язково розраховувати такі показники:

1. Прибутковість;

2. Розмір коштів, які йдуть на виробничий розвиток;

3. Показник зростання власного капіталу;

4. Обсяг податків та обов’язкових платежів;

5. Розмір погашення заборгованості минулих періодів перед бюджетом.

За виконання цих 5 показників персонально відповідає найманий керівник підприємства. Міра його відповідальності за діяльність підприємства (по цим показникам) визначена в укладеному ним з власниками підприємства контракту.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:605

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.