Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Організація і етапи системи професійного навчання персоналу

Основним напрямом професійного розвитку є професійне навчання - процес формування у працівників специфічних, професійних знань, навиків за допомогою спеціальних методів навчання. Формально професійний розвиток є більш широке поняття, ніж професійне навчання, але в реальному житті різниця між ними є умовною, оскільки і професійний розвиток, і професійне навчання виконують одне завдання — підготовку персоналу до виконання ним своїх обов'язків. Різниця утомленість, що професійне навчання орієнтується на сучасні потреби підприємства, а професійний розвиток - на майбутнє і є більш фундаментальним.

Вданій час професійним навчанням є комплексний, безперервний процес і включає декілька етапів. Управління процесом професійного навчання починається з визначення потреб, які формуються на основі потреб розвитку персоналу, а також необхідністю виконання працівниками своїх поточних виробничих завдань і обов'язків. Потреби, пов'язані з виконанням виробничих завдань, визначаються на основі заявок лінійних керівників і самих працівників. В першу чергу це відноситься до працівників, тільки що прийнятих на роботу.

В сучасних організаціях професійне навчання є комплексним безперервним процесом, який включає у себе декілька етапів І представлений циклічною моделлю (мал. 1).


Мал. 1. Процес організації професійного навчання

Професійне навчання було пов'язано із значними матеріальними витратами, тому визначення фінансових ресурсів в бюджеті є важливим моментом управління професійним навчанням.

Відповідно цілям визначаються форми навчання, які повинні бути пристосовані до вимог робочого місця, враховувати особливості особи і потреб організації. Ці вимоги зводяться до наступного:

- Мотивація. Для навчання потрібна мотивація (тобто, що я отримаю
в результаті навчання в майбутньому).

- Умови навчання. Потрібно створити сприятливий для навчання
клімат (навчання в добре обладнаних, провітрюваних приміщеннях).

- Етапність навчання. Знання, що виходять в процесі навчання,
необхідно розбити на послідовні етапи (навчання від більш простих представиш
до складніших).

Наявність зворотного зв'язку. В процесі і після навчання слухачі повинні відчути зворотний зв'язок щодо результатів навчання.

Зміст програм навчання визначається цілями організації і створюється як для формування і закріплення професійних навиків і умінь, так і для формування певного типу мислення (економічного, екологічного) і поведінки. Слід пям'ятати, що прийоми і методи навчання, які використовуються в школах, коледжах, інститутах, можуть годитися не зовсім для навчання дорослих людей. Навчання цієї категорії повинне плануватися з урахуванням таких принципів:

- актуальність — учбовий матеріал повинен бути конкретним і мати без
посереднє відношення до професії слухачів. Дорослі погано сприймають
абстрактність теми;

- усвідомленість того, що вивчається;

- участь - слухачі повинні активно брати участь в учбовій про
цесі і застосовувати отримані знання в практичній роботі вже під час навчання;

- повторення матеріалу допомагає слухачам закріпити в пам'яті і перетворити знання на навики;

- зворотний зв'язок - слухачам потрібно надавати інформацію про те,
як вони засвоїли пройдений матеріал. За формою зворотного зв'язку є оцінка, виставлена викладачем. При цьому потрібно бути дуже тактичним: не відповідність фактичних оцінок очікуваним може мати демотиваційний
вплив. В зворотному зв'язку дорослі цінують не абсолютну оцінку, а можливість виступити, дати пропозицію і бути почутим;

- неформальна атмосфера занять.

Навчання повинне бути:

- поступовим і дозованим, враховувати здібності і інтереси тих, хто
вчиться;

- передбачати чіткі цілі, методи навчання, рівень відповідності слухачів і викладачів, можливість проведення навчання поетапно;

- створення сприятливих умов для неформальних і комфортних обставин.

Слухачі повинні бути зацікавленими в результатах, упевненими в своїх здібностях, необхідності навчання, мати нормальні відносини з колективом.

Основними чинниками, які мотивують працівників активно брати участь в професійному навчанні, є:

- бажання зберегти місце роботи або посаду;

- зацікавленість в збільшенні заробітної платні;

- бажання отримати нову посаду або підвищити рівень посади (май
стер, старший майстер, начальник і т. д.);

- інтерес до процесу освоєння нових знань і навиків;

- бажання встановити контакт з іншими слухачами.

Кадрова політика підприємства з питань підготовки кадрів може формуватися на базі різного напряму - від орієнтації на сьогоднішні інтереси, на підготовку вузькоспеціалізованих працівників, які можуть виконувати одну-дві конкретні операції, до орієнтації на довготривалі інтереси (підготовка працівників широкого профілю на основі серйозної теоретичної підготовки). Це залежить від об'єктивних і суб'єктивних чинників: вибору стратегії розвитку підприємства і операційного розподілу праці, фінансового стану підприємства і світогляду його керівництва.

Система підготовки персоналу повинна враховувати як інтереси підприємства в швидкому заповненні вакантних місць, економію витрат, пов'язаних з підготовкою працівників, не забуваючи, що «скупий платить двічі» (маючи на увазі необхідність витрат на підвищення кваліфікації і перепідготовку), так і інтереси працівників - отримати повноцінну професійну підготовку.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:493

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.