Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Забруднення стічними водами

Безперервний ріст кількості міст, населених пунктів, промислових підприємств і створення великих тваринницьких комплексів супроводжуються збільшенням обсягу побутових, промислових і сільськогосподарських стічних вод, стік яких призводить до значного забруднення довкілля. Речовини, що містяться в стічних водах, потрапляючи у водойми, істотно змінюють хімічний склад природних вод, як правило, погіршуючи якість.

Сильно мінералізовані води, що містять токсичні речовини і патогенну мікрофлору, потрапляють на зрошувальні поля. Тут забруднювачі поглинаються ґрунтом і рослинами, мігрують у підґрунтові води, частково повертаються у водойми з поверхневим стоком. Таким чином, стічні води спричинюють забруднення вод, ґрунту та рослин.

Найнебезпечнішими для ґрунтового покриву є стічні води хімічної промисловості, що містять цинк, хром, ртутні сполуки, свинець, фтор, формальдегіди, метанол, бутан, меланін та інші речовини. Мінералізація цих вод досягає 10-18 г/л.

Стоки коксохімічних заводів містять феноли, роданіди, різні масла. Для шахтних і кар'єрних вод характерний високий вміст суспендованих речовин та мікроелементів. Стоки підприємств харчової промисловості містять біогенні речовини. Міські стоки, а також стічні води тваринницьких комплексів і птахофабрик нерідко забруднені яйцями гельмінтів, кишковою паличкою та іншими збудниками інфекційних захворювань.

Застосування радіонуклідів у промисловості, теплоенергетиці та інших галузях народного господарства створює небезпеку радіоактивного забруднення. Основними джерелами радіоактивних відходів у водних об'єктах та ґрунтах є підприємства, що видобувають радіоактивну сировину, збагачувальні фабрики радіоактивних руд, атомні електростанції та інші підприємства, що використовують у своїй роботі радіонукліди.

Внаслідок стікання вод і змиву мінеральних добрив вміст солей у ріках Дністер та Південний Буг зріс удвічі, в Дніпрі — в 1,5 рази. У басейні Дунаю зареєстровано забруднення води амонійним азотом, нафтопродуктами, солями міді та цинку, у басейні Дністра — амонійним, нітратним і нітритним азотом, нафтопродуктами, фенолами.

Особливу тривогу викликає радіоактивне забруднення природних вод, що є наслідком аварії на Чорнобильській АЕС. Насамперед це ріки Дніпро, Прип'ять, їхні численні притоки, озера, ставки.

В Україні зони надзвичайно високої небезпеки та екологічних бід займають майже 15 % всієї території. До зони екологічного лиха віднесено 30-кілометрову зону відчуження навколо Чорнобильської АЕС, південь Херсонської обл. і північ Республіки Крим (близько 5 тис. км2), до зони надзвичайної небезпеки — Донецьку та південь Луганської обл. (близько 16 тис. км2), схід Республіки Крим (близько 83 тис. км2). Значні екологічні проблеми, пов'язані із забрудненням стічними водами, характерні для територій, які прилягають до Азовського моря.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:518

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.