Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Збитки від водної та вітрової ерозії

За історичний період на земній кулі внаслідок процесів деградації ґрунтів безповоротно втрачено близько 2 млрд. га продуктивних сільськогосподарських земель, що в 1,3 рази перевищує сучасну площу орних земель. Останнім часом щороку втрачається від 5 до 21 млн. га ріллі, що в 2,5 рази перевищує середньорічні втрати за останні 300 років. Розораність сільськогосподарських угідь, наприклад, у Франції становить 48, у США — 25 %. Гостро стоїть проблема водної ерозії та дефляції ґрунтів в Україні. Надмірна розораність земель — одна з головних причин розвитку процесів ерозії ґрунтів.

В Україні з площі сільськогосподарських угідь 42 млн. га зазнає дії водної ерозії 10,6 млн. га, на 15 млн. га поширена дефляція. Територія близько 1,6 млн. га охоплена одночасною дією як водної, так і вітрової ерозії. Незважаючи на економічну кризу і падіння сільськогосподарського виробництва, ерозія прогресує зі швидкістю 100-120 тис га за рік. Це пов'язано також із зменшенням у 90-х роках обсягів впровадження протиерозійних заходів, виходом з ладу раніше створених гідротехнічних споруд і лісонасаджень. Територіальне розширення змитих ґрунтів за 1961—1995 рр. становило 2,4 млн. га, у тому числі за 1991-1995 рр. — 0,4 млн. га. Зросла еродованість ґрунтів: слабоеродованих — з 19,3 % у 1961 р. до 24,7% у 1990 і 25,6% у 1995 р.; середньо- і сильнозмитих — відповідно з 6,3 до 8,1—8,8 %. У Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Хмельницькій і Харківській областях площа еродованих земель зросла з 1961 по 1995 р. на 12-18 %, у Львівській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській і Чернівецькій областях — на 21-27 %.

Водна ерозія проявляється у всіх зонах країни на схилах понад 0,5°. У середньому з 1 га схилових земель змивається до 15 т родючого шару ґрунту, у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській та Харківській областях — 23-27 т. На посівах просапних культур, розміщених на схилах понад 3°, змив ґрунту зростає до 30-50 т/га. У Богуславському районі Київської обл. у 1988 р. був випадок, коли змив ґрунту перевищив 1600 т/га.

Вчені нараховують всього понад 30 статей збитків від ерозії, що може проявитися різною мірою залежно від грунтово-кліматичної зони та інтенсивності сільського-подарського виробництва. У степовій зоні України в середньому за рік видувається 21,5 млн. т дрібнозему, з яким виноситься 39,5 тис. т фосфору, а в екстремальному 1969 р. було винесено 356 млн. т дрібнозему, 667 тис. т азоту і 392 тис. т фосфору, що відповідає 1/2 внесених у ґрунт азотних та 1/3 — фосфорних добрив.

За останні десятиріччя дефляція ґрунтів охопила і територію Полісся, спричиняючи руйнування осушених торфовищ і мінеральних переосушених земель, а також переміщення пісків на градових формах рельєфу, навіть вкритих лісовою рослинністю. Втрати дрібнозему на Поліссі становлять 25 т/га за рік. Вони відбуваються тривалий час у разі невисокої швидкості вітру.

На осушених торфовищах внаслідок систематичної полицевої оранки та низького рівня підґрунтових вод дефляція та мінералізація зменшують глибину шару торфу в середньому на 4,5 см за рік, в окремі роки — на 7,5 см. Під час пилових бур оголюються висіяне насіння та корені рослин, що призводить до різкого зниження врожаю. Осушувальні системи засипаються продуктами дефляції, виходять з ладу.

Процеси водної та вітрової ерозії — головний канал втрати родючості, справжнє екологічне і соціальне лихо, тому в господарській діяльності слід керуватися такими принципами. Слід завжди пам’ятати:

водну ерозію та дефляцію легше попередити, ніж боротися з їх наслідками;

в природі немає ґрунтів, абсолютно стійких до водної ерозії та дефляції;

водна ерозія та дефляція, як складні природні процеси, вимагають комплексних заходів щодо їх усунення;

ґрунтозахисні комплекси повинні бути регіональними та екологічно обґрунтованими.

 

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:462

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.