Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Питання 2.Показники аналізу фінансового стану підприємства

Зрозуміло, що в міцному фінансовому стані підприємства зацікавлено насамперед саме підприємство. Фінансовий стан підприємства формується в процесі його взаємовідносин з іншими підприємствами та фірмами, акціонерами, банками, страховими компаніями.

Комплексну оцінку фінансового стану підприємства і системний аналіз його фінансової звітності можна здійснити тільки за допомогою гармонійної сукупності показників.

Розглянемо основні групи показниківаналізу фінансового стану підприємства.

І Показники оцінки майнового стану підприємства:

1. Загальна вартісна оцінка активів підприємства (сума активів або сума пасивів);

2. Питома вага активної частини основних засобів підприємства (середньорічна вартість ОЗ/ сума активу);

3. Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу/ середньорічну вартість ОЗ);

4. Коефіцієнт оновлення ОЗ (вартість ОЗ, які надійшли за період/ балансова вартість ОЗ на кінець періоду);

5. Коефіцієнт вибуття ОЗ (вартість ОЗ, що вибули/ вартість ОЗ на початок періоду);

6. Питома вага оборотних активів в загальних активах підприємства;

7. Питома вага необоротних активів в загальних активах підприємства.

ІІ. Показники рентабельності:

1. Рентабельність продажів (прибуток від реалізації продукції/ виручка від реалізації продукції);

2. Рентабельність продукції (прибуток від реалізації продукції/ собівартість реалізованої продукції);

3. Рентабельність власного капіталу (чистий прибуток/ середній розмір власного капіталу);

4. Рентабельність капіталу підприємства (чистий прибуток/ капітал);

5. Рентабельність виробничих фондів підприємства (чистий прибуток/ середній розмір вартості виробничих фондів).

 

ІІІ. Показники ділової активності:

1.Коефіцієнт обороту капіталу (виручка від реалізації продукції/ капітал);

2.Коефіцієнт обороту оборотних коштів (виручка від реалізації продукції/ величини оборотних коштів);

3.Коефіцієнт оборотності готової продукції (виручка від реалізації продукції/ готова продукція);

4.Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (виручка від реалізації продукції/ розмір дебіторської заборгованості);

5.Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (виручка від

6.реалізації продукції/ розмір кредиторської заборгованості);

7.Середній термін обороту дебіторської заборгованості (розмір дебіторської заборгованості/ виручка від реалізації продукції);

8.Середній термін обороту кредиторської заборгованості (розмір кредиторської заборгованості/ виручка від реалізації продукції).

ІV. Показники платоспроможності та ліквідності підприємства:

Платоспроможність -можливість підприємства своєчасно погашати свої платіжні зобов’язання наявними грошовими коштами.

Рівень платоспроможностізалежить від ступеня відповідності величини коштів підприємства величині його боргових зобов’язань. Тому підприємство може бути або платоспроможними, або неплатоспроможним.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:653

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2020 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.