Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Погашення відсотків за кредит

Умови і порядок отримання банківських кредитів

Основні принципи кредитування:

1. Принцип строковості;

2. Принцип повернення;

3. Принцип забезпеченості;

4. Принцип платності.

 

Основні документи, необхідні для оформлення кредитного договору:

1. Заява підприємства до банку: мета отримання кредиту, сума, термін, прогнозні джерела погашення;

2. Статут підприємства;

3. засновницькі документи;

4. Документи про державну реєстрацію підприємства;

5. контракти ;

6. Форми звітності;

7. Висновок аудиторської фірми про фінансовий стан підприємства;

8. Довідку про сплачений розмір статутного фонду;

9. Техніко-економічні обґрунтування кредитної угоди;

10. Довідка про наявність майна і його вартість;

11. Клопотання місцевих органів влади тощо;

Маючи всі ці документи, банк для себе оцінює ефективність кредитної угоди.

Кредитоспроможність підприємства –це його спроможність повністю і в визначений термін розрахуватись по всім борговим зобов’язанням.

Зміст кредитного договору обов»язково повинен включати:

1. мету договору;

2. умови і порядок видачі і погашення кредиту;

3. спосіб забезпечення кредиту;

4. % ставки за кредит;

5. права і відповідальність сторін тощо.

Основні розділи кредитного договору:

1. Загальні положення;

2. Права та зобов’язання позичальника;

3. Права та зобов’язання банку;

4. Відповідальність сторін угоди;

5. Порядок вирішення суперечок;

6. Юридична адреса сторін угоди.

Після підписання кредитної угоди банк відкриває підприємству кредитний рахунок, на який надходить відповідна сума кредиту.

Порядок погашення кредиту підприємством – це спосіб погашення основної його суми і нарахованих відсотків.

Види погашення кредиту:

1. Одноразове погашення кредиту – підприємство сплачує всю суму кредиту на кінець визначеного терміну кредитування.

2. Погашення періодичними внесками – частина суми кредиту сплачується рівними внесками протягом терміну дії кредиту, а інша частина сплачується по закінченню терміну дії кредиту;

3. Амортизаційне погашення – вся сума кредиту погашається поступово, рівними частинами, протягом терміну дії кредиту;

Існують інші способи погашення кредиту (кредит виплачується по мірі отримання доходу; нерівномірно; як зазначено в угоді).

 

Відсоток за користування кредитуомнараховується як правило кожний місяць. А взагалі це визначається кредитною угодою. Підприємства можуть отримувати кредити з плаваючою і фіксованою % ставкою.

Кредит з фіксованою % ставкою підприємства отримують в умовах стабільної ринкової економіки. А якщо економічне становище є нестабільним, то кредити надаються з плаваючою відсотковою ставкою.

За способом сплати відсотків кредити поділяються на:

1. Звичайні;

2. Дисконтні.

На відміну від звичайних, дисконтні кредити передбачають утримання % безпосередньо в момент їх видачі.

Фактори, що впливають на розміри % ставки:

1. на макрорівні: темп інфляції, розмір державного дефіциту, попит і пропозиція на кредитному ринку, розмір облікової ставки НБУ.

2. На мікрорівні: фінансово-економічний стан підприємства, ступінь ефективності відносин між банком і підприємством, розмір і строк кредиту, ефективність комерційної угоди.

 

ІІ.ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ –це економічні відносини, які виникають між підприємством і державою в процесі виділення державних кредитів. Здійснюються вони наступним чином – бюджетні позики надаються у відповідні міністерства, а міністерства фінансують різні підприємства через банки. Об’єкт фінансування : 1. Важливі пускові об’єкти; 2. Реконструкція і технічне переозброєння діючих підприємств.

 

ІІІ. КОМЕРЦІЙНИЙ КРЕДИТ –це економічні відносини, які виникають між окремими підприємствами при відвантаженні продукції, виконанні робіт на умовах відстрочки платежу. Об’єкт КК: товарний капітал. КК може оформлятися векселем. Мета КК: прискорити реалізацію товарів. % по КК входить у ціну товару і нижче за банківський кредит.

 

Лізинговий кредит –це економічні відносини, які виникають у зв’язку з наданням майна у тимчасове використання за певну плату.

Класичний лізинг має трьохсторонній характер взаємовідносин:

1. Лізингодавець;

2. Лізингоотримувач;

3. Постачальник майна.

У лізинговій угоді обов’язково вказується розмір лізингового платежу і термін погашення лізингового кредиту.


ТЕМА№8.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

 

  1. Склад і структура основних засобів підприємства.
  2. Показники стану та ефективності використання ОЗ
  3. Знос і амортизація ос­новних засобів. Методи амортизації.
  4. Формування і використання амортизаційного фонду як джерела відтворення основних фондів. Інші джерела фінансуван­ня відтворення основних фондів.
  5. Капітальні вкладення підприємств, методи і джерела їх фінансо­вого забезпечення.

 

Основні засоби[ПСБО7]- матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Основні засоби - це предмети праці, очікуваний строк корисного використання яких становить більше одного року, які використовуються у процесі виробництва протягом декількох виробничих циклів, зберігаючи при цьому натуральну форму. Вартість основних виробничих фондів переноситься на вироблений продукт поступово, частинами.

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

Основні засоби [ПКУ]— матеріальні активи, що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання яких становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Існує два види класифікації основних засобів:

І. Для бух обліку;

ІІ. Для податкового обліку.

 

І. Класифікація основних засобів для цілей бухгалтерського обліку (П(С)БО № 7)

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:593

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.