Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Абсолютне вивільнення оборотних коштів

Абсолютне вивільнення оборотних коштів

Рентабельність оборотних коштів

Тривалість одного обороту оборотних коштів

Коефіцієнт закріплення або завантаження

Коефіцієнт оборотності

розраховується шляхом ділення вартості реалізованої продукції за певний період на середній залишок оборотних коштів за той самий період:

Коб= обсяг реалізованої продукції/ середній залишок оборотних коштів

Коефіцієнт оборотності показує, скільки оборотів здійснили оборотні кошти за певний період.

Середній залишок оборотних коштів розраховують за формулою середньої хронологічної.

Якщо у вас є дані про розмір активів за кожний квартал, ви зможете знайти середнє хронологічне значення величини активів за формулою:

Середня величина активів = (50% * Активи за 1 квартал + Активи за 2 квартал + Активи за 3 квартал + 50% * Активи за 4 квартал )/3

Якщо ж у нас є дані про величину активів на початок і на кінець періоду, то середнє значення розраховується за формулою середнього арифметичного:

Середня величина активів = (Активи на початок періоду + Активи на кінець періоду)/2

 

є показником, оберненим коефіцієнту оборотності і показує, скільки оборотних коштів припадає на одну гривню реалізованої продукції за певний період:

Кз=1/Коефіцієнт оборотності

 

То=Кількість календарних днів / Коефіцієнт оборотності

 

Для характеристики економічної ефективності використання оборотних коштів може бути використаний показник віддачі (рентабельності) оборотних коштів, котрий являє собою відношення прибутку від реалізації продукції до середніх залишків оборотних коштів:

Рок=Прибуток / Середні залишки оборотних коштів *100%

 

Зміну оборотності оборотних коштів виявляють через порівняння фактичних показників з плановими або показниками за попередній період. Порівнюючи показники оборотності оборотних коштів, виявляють прискорення її чи сповільнення.

Унаслідок прискорення оборотності оборотних коштів з обороту частина їх вивільняється, а при сповільненні в оборот залучаються додаткові кошти. Вивільнення оборотних коштів завдяки прискоренню їх оборотності може бути абсолютним і відносним.

Абсолютне вивільнення оборотних коштів відображає пряме зменшення залишків оборотних коштів порівняно з їх нормативом (або із залишками попереднього періоду) при збереженні або підвищенні обсягів реалізації продукції за розрахунковий період.

відображає стабільність або зростання оборотних коштів при зростанні обсягів реалізації продукції. При цьому темпи зростання обсягів реалізації продукції випереджають темпи зростання залишків оборотних коштів.

 


 

Т.А.М.

ТЕМА№ 7. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

1.Особливості кругообігу коштів підприємств як передумова кре­дитних відносин. Форми і види кредитів, які використовуються в господарській діяльності підприємств.

Банківський кредит. Класифікація кредитів залежно від термінів, об'єктів кредитування. Принципи кредитування.

Визначення потреб у кредитах. Кредитоспроможність підприєм­ства та її показники. Банківський контроль в процесі кредитування. Гарантії своєчасності і повноти сплати кредиту Кредитна заявка. Зміст і порядок укладення кредитного договору Методи перевірки забезпечення кредиту.

Позичкові рахунки. Позичковий процент, критерії його диферен­ціації і джерела сплати. Залучення банками тимчасово вільних кош­тів підприємств.

Товарний кредит, умови його отримання та погашення.

 

Кредит – це економічна категорія, яка представляє собою форму позикового капіталу і який надається на умовах повернення.

Виникнення і функціонування кредиту пов’язано з наступними обставинами:

1. Необхідність забезпечення безперервного процесу відтворення;

2. Тимчасове вивільнення грошових коштів у одних підприємств і появою потреби у цих коштах у інших підприємств.

Форми кредиту:

1. Грошова (банківський, державний);

2. Товарна (комерційний, лізинговий).

 

Виділяють наступні основні види кредиту:

І. Банківський;

ІІ. Державний;

ІІІ. Комерційний;

ІV.Лізинговий.

 

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:604

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.