Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Класифікація показників прибутку

 

Перша ознака класифікації- за видами діяльності.

Друга- за стадіями розподілу.

 

І Одним із базових показників в системі оцінки кінцевих результатів діяльності підприємства є величина його загального прибутку, визначеного за видами господарської діяльності:

 

, (2.7)

 

де Пзаг – загальний прибуток підприємства;

Поп.д. – прибуток від операційної діяльності підприємства;

Пінв.д. - прибуток від інвестиційної діяльності підприємства;

Пфін.д. - прибуток від фінансової діяльності підприємства;

Пнадз.п. - прибуток від надзвичайних подій.

 

В основу формування і методу розрахунку показника прибутку від фінансової діяльності підприємства (Пфін.д) покладено зміст такої діяльності і нормативно-правові акти держави, що визначають її (цей аспект вже було відзначено раніше).

Фінансова діяльність - це система використання різних форм і методів для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей [24]. Згідно П (С)БО фінансова діяльність – це діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства [164].

А виплати за такими інструментами, які визнаються як еквіваленти грошових коштів до інвестиційної діяльності не відносяться (П(С)БО №4, пункти 31, 35,37). Така інформація уточнює підходи до формування прибутку підприємства від фінансової діяльності.

Формулу розрахунку величини прибутку від фінансової діяльності підприємства в загальному вигляді можна записати наступним чином:

 

, (2.9)

 

де Проз.ак – прибуток, пов’язаний з додатковим розміщенням акцій, яке призводить до збільшення власного капіталу підприємства;

Пефл – прибуток, пов’язаний з дією ефекту фінансового левериджу на підприємстві;

Пдеп – прибуток підприємства отриманий від депозитних операцій з його тимчасово вільними грошовими коштами (у національній та іноземній валюті);

Престр – ефект від реструктуризації заборгованості підприємства;

Пін – прибуток від інших фінансових операцій, пов’язаних з фінансовою діяльністю підприємства.

Величина прибутку, пов’язаного з додатковим розміщенням акцій, яке призводить до збільшення власного капіталу підприємства визначається в загальному вигляді на базі формули:

 

, (2.10)

 

де Проз.ак - величина прибутку, пов’язаного з додатковим розміщенням акцій, яке призводить до збільшення власного капіталу підприємства;

- вартість додаткового власного капіталу підприємства, який відображає додаткову емісію простих акцій в періоді (t+1);

- сума додаткового власного капіталу підприємства, яка визначається для додаткової емісії простих акцій;

- вартість власного капіталу підприємства в періоді t;

- скоригована середня величина власного капіталу підприємства в періоді t (за сумою вона (в даному розрахунку) приймається рівній величині додаткового власного капіталу).

Важливою складовою у розрахунку показника прибутку від фінансової діяльності підприємства є величина ефекту фінансового левериджу. Ефект фінансового левериджу в найбільш інтегрованому вигляді відображає зміни і доцільність використання кредитів в діяльності підприємницьких структур.

ефект фінансового левериджу (ефект фінансового важеля) пов’язується в першу чергу з приростом рентабельності власного капіталу[165, 58, 166-168, 107, 169 та ін.].

Однак, важливо поглянути на дане питання і дещо з іншого куту зору, коли більш детально розглядається не приріст рентабельності власного капіталу, а прибуток від дії даного ефекту. При вирішенні задачі щодо розрахунку прибутку від фінансової діяльності підприємства ефект фінансового левериджу представимо прибутком на базі трансформації класичної формули його визначення [165, 58, 166-168, 107, 169]:

 

, (2.11)

, (2.12)

 

де - прибуток від фінансової діяльності підприємства (за рахунок дії ефекту фінансового левериджу);

ЕФЛ – рівень ефекту фінансового левериджу, який характеризує приріст рентабельності власного капіталу;

ВК- сума власного капіталу підприємства;

 

 

Схема №6

 

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:539

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.