Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Особливості навчання дорослих

внутрішньофірмове навчання — це заняття для дорослих. Тим часом і організатори, і учасники нерідко за інерцією дотримуються давніх шкільно-студентських уявлень про навчання. В розмовах можна почути: «студенти (учні) прийшли до класу (аудиторії)...», «Викладачі починають учити...». А чого гідні типові фрази, які описують навчання: «прочитати курс...», «Прослуховувати курс...», «Слухачі...». Як відомо, мова відображає спосіб мислення; він, у свою чергу, утілюється в наших діях. Кажучи і думаючи про дорослих учнів як про школярів або студентів, ми мимоволі переносимо в наші дії стереотипи, звичайні для обстановки школи або вузу, для педагогіки, яка має справу з дітьми, підлітками, але не з дорослими. Протягом останніх років в самій педагогіці виділився особливий напрям — теорія і практика навчання дорослих, який отримав назву андрогогіка. її основа — облік особливостей дорослих учнів, контексту їх навчання.

ОСОБЛИВОСТІ ДОРОСЛИХ УЧНІВ

І організаторам, і викладачам, які працюють із співробітниками підприємства, варто пам'ятати про особливості дорослих учнів. До них належать такі:

• потреба в об–рунтуванні (змісті);

• потреба в самостійності;

• життєвий досвід;

• наспіла необхідність;

• практична спрямованість.

Розглянемо уважніше, як ці особливості опиняються в навчанні працівників підприємства.

Потреба в обгрунтуванні (змісті)

Відомо, що доросла аудиторія дуже уважно відноситься до обгрунтовування того, навіщо потрібно вивчити даний курс або розділ. Досвідчені вузівські викладачі часто згадують про те, для чого важливо знати матеріал, який зараз вивчається, і які негативні наслідки були пов'язані з незнанням. Це тим більше актуально для корпоративного тренінгу. Дорослі учні також цікавляться (відкрито або неявно) тим, що буде, якщо вони не «вивчать» (не вивчать, не засвоять) даний матеріал. Більш того, дорослі учні не пошкодують часу і зусиль, щоб зрозуміти, навіщо і чи варто витрачати час і зусилля на вивчення того, що їм пропонують. Сказане підтверджується не тільки спостереженнями і досвідом, але і даними спеціальних досліджень.

Потреба в самостійності

Здатність самостійно ухвалювати рішення, нести за них відповідальність —основна біса поведінки і самосвідомості дорослої людини. Коли дорослий потрапляє в учбову обстановку, виникає суперечлива ситуація, людина ніби відходить назад, у власне минуле, коли, сидячи на шкільній лаві, знаходилася в прямій або непрямій залежності від вчителя. На наш погляд, основний напрям, в якому реалізується ця потреба, — можливість самостійного вибору з декількох альтернатив.

Життєвий досвід дорослих учнів за змістом і об'ємом значно перевершує досвід школярів або студентів. Особливо це относитсяНазрела необхідність — застава готовності до навчання

В звичайній учбовій ситуації «шкільного типу» представлення учбового матеріалу вже саме по собі передбачає бажання його освоїти. У разі корпоративного тренінгу навіть вказівка керівництва не завжди переконує учасників в тому, що навчання їм дійсно необхідне. Досвід показує, що початок тренінгу стоїть присвятити спеціальному зверненню до ситуації в компанії і вимог до знань і умінь. Наприклад, для ефективного відкриття програм, присвячених розвитку менеджерів, є значення запросити главу організації з виступом, який орієнтує на майбутні завдання.

Практична спрямованість:

орієнтація на реальні завдання в реальному контексті

В традиційній освіті і відповідному звичайному навчанні учбовий матеріал був побудований відповідно логічній структурі наукового знання. В корпоративному тренінгу (на відміну від більш традиційної академічної бізнес-освіти) матеріал курсу зосереджений навкруги типових робочих потреб. Це відповідає одній з особливостей дорослих учнів — увазі до конкретних життєвих завдань. Але тут виявляється одна з розбіжностей навчання дорослих і звичайного навчання. При звичайному навчанні матеріал організований теоретичним способом, тоді як потреби в нових знаннях і уміннях носять не узагальнений (абстрагований), а ситуативний характер. Інакше кажучи, учасник чекає, що його навчать, як на робочому місці потрібно здійснювати дії; включені в робочий контекст, щоб отримати результат; натомість йому часто пропонують загальну модель і загальний підхід, який в ідеалі повинен привести до бажаних результатів, але викладається в такому загальному вигляді, що ні дії, ні контекст, ні результати не зрозумілі для учасника.

Ця розбіжність була закладена глибоко: учбові матеріали організовані на теоретичній основі, а логіка системи теоретичних знань розходиться з характером прикладних знань. І все-таки розбіжність можна подолати шляхом тематичної прив'язки теорії до типових ситуацій і потреб організації, вибудовування іншої логіки — логіка реальних дій. її джерело — аналіз реальних робочих потреб учасників і організації в цілому.

Облік особливостей дорослих

Звичайно в допомогах для викладачів, які працюють з дорослими, йдеться про те, що навчання повинне бути прикладним, практично направленим. Досвід показує, що особливості дорослих учнів якнайбільше були пов'язані з потребою в змісті. Щодо тренінгу добре виявлені дві основні сфери прояву цієї потреби:

• потреба в рішенні практичних, виробничих завдань;

• потреба в індивідуально-професійному розвитку.


Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:590

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2020 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.