Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Підвищення кваліфікації кадрів

Підвищення кваліфікації направлено на послідовне удосконалення професійних знань, умінь і навиків, зростання майстерності, професії.

Особливістю її є те, що слухачі вже володіють певними знаннями і практичними навиками виконання своєї роботи, можуть критично відноситися до учбового матеріалу, хочуть отримати саме ту інформацію, яка потрібна для виробничої діяльності.

Підвищення кваліфікації — це навчання, направлене на підтримку і удосконалення професійного рівня, знань і умінь персоналу. Для цього організовуються виробничі курси, курси цільового характеру, школи передового досвіду і методів праці.

Потреба організації в підвищенні кваліфікації її співробітників обумовлена: змінами зовнішнього і внутрішнього середовища, удосконаленням процесу управління, освоєнням нових видів і сфер діяльності. Підвищення кваліфікації персоналу повинне бути комплексним за об'ємом, диференційованим по окремих безперервних категоріях працівників, зорієнтованим на перспективні професії.

Конкретними завданнями підвищення кваліфікації є:

—забезпечення ефективного виконання нових завдань;

—підвищення гнучкості управління і придатності до інновацій;

—просування за посадою або в горизонтальному переміщенні;

—освоєння нових професій;

—підвищення розряду і адаптація працівників до нової техніки і технології.

Сучасні програми підвищення кваліфікації ставлять за мету навчити працівників самостійно думати, вирішувати комплексно проблеми, працювати командою. Вони дають знання, що виходять за межі посади і формують бажання вчитися.

Планування підвищення кваліфікації грунтується на даних аналізу потреб в навчанні, етапами якого є:

—визначення основних вимог до виконавців (на даний момент і на перспективу);

—аналіз існуючих навиків, знань і умінь;

—моделювання профілю наявної кваліфікації, виявлення розбіжностей і потреб в навчанні і пріоритетів їх задоволення.

Підвищення кваліфікації робітників здійснюється на виробничо-технічних курсах і курсах цільового призначення; керівників і фахівців — в інститутах і на факультетах підвищення кваліфікації при вузах, на аналогічних підприємствах і за межею.

Підвищення кваліфікації є достатньо поширеною формою професійного навчання, оскільки вона є дешевшою, цілеспрямованої, менш тривалої, ніж нова підготовка.

Враховуючи досвід Американського, Японського менеджменту, російський вчений Єгоршин А.П. сформулював такі принципи підвищення кваліфікації керівників і фахівців:

—всесторонній розвиток особи слухачів у сфері людських відносин (управлінської, економічної, наукової, екологічної і т.д.). Учбовий
заклад зобов'язаний створити умови для розвитку особи в сферах
до яких людина не є достатньо підготовлена, і прояви її різносторонніх здібностей;

—цільова інтенсивна підготовка на основі набору учбових модулів.
Цільова підготовка реалізується шляхом поєднання дворівневого навчання. Спочатку, протягом одного тижня, читають курс проблемних лекцій і
проводять ділові ігри з проблеми управління, економіки, маркетингу, соціології, психології. Далі, протягом 3—5 днів — спеціалізовані семінари з
однієї з вибраних слухачем дисциплін. Інтенсивне навчання — 8—12 годин дозволяє отримати нові знання протягом короткого періоду. Навчання з відривом від виробництва дає можливість сконцентрувати увагу на підвищенні кваліфікації. Це навчання більш ефективно, ніж навчання без відриву від виробництва, і продовжується протягом 2—4 місяців;

— використовування методів активного навчання — 60—70 % від загальної фундації учбового часу. До них входять ділові і рольові ігри, аналіз конкретних ситуацій, аукціони ідей, круглі столи, соціально-психологічні тренінги, практичні заняття в малих групах у формі діалогу з викладачем, програмне навчання з ЕОМ. Активні форми навчання мобілізують внутрішній потенціал людини;

—залучення висококваліфікованих учених, педагогів і керівників
організації для проведення навчання;

—гнучкий зворотний зв'язок із слухачами, який встановлюється з урахуванням індивідуальних інтересів слухачів;

—комплексна оцінка потенціалу слухачів, яка характеризує потенціал
людини в конкретних програмах навчання і групи слухачів, і може бути
врахованою при просуванні по службі;

—індивідуально-груповий метод навчання, який реалізується через
поєднання тотожних проблемних лекцій, групової форми проведення активного навчання, практичних тренінгів в малих групах і індивідуальній консультації. Цей метод дозволяє використовувати потенціал і інтереси окремого слухача, а також принцип колективізму, коли працює вся
група;

— використовування комп'ютерної техніки і сучасних технічних засобів.
Основою підвищення кваліфікації є гнучка програма навчання, що –рунтується на базі учбових модулів. Учбовий модуль — закінчений елемент певної дисципліни з чіткою структурою плану, цілей і завдань роботи, початкових методів, методики викладання, переліку технічних засобів, списку літератури і способів контролю отриманих знань. В цілому навчання складається з чотирьох видів учбових модулів: проблемні лекції — до 25%, методи активного навчання-50%, практичні заняття-до 15% і оздоровчий комплекс —до 10 %.

Потрібно розробляти декілька типових програм підготовки з розрахунку 8-10 учбових годин в день. Деякі програми можуть змінюватися залежно від вимог замовників, інтересів слухачів, складу викладачів і термінів підвищення кваліфікації.

Планомірна підготовка учбового процесу є основою для ефективної організації професійного розвитку персоналу.

Ефективне рішення проблем раціональної зайнятості персоналу передбачає взаємодію учбових закладів з центрами зайнятості, у сфері професійного його розвитку.

За розрахунками західних фахівців, ефективність капіталовкладень в підвищення кваліфікації керівників складає до 800 %.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:618

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2022 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.