Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

ОЦЕНКА БИЗНЕСА

По первой теме лекции -22 вопроса в тесте

Тест по регулировоцендеят-ти

Потреба господарств у машинах і знаряддях безплужного обробітку ґрунту

На набір машин і знарядь

Вплив гранулометричного складу ґрунтів і зволоженості території

Гранулометричний склад ґрунтів, зволоженість і режим зрошення території дуже істотно впливають на роботу машин і знарядь для безполицевого обробітку ґрунту та посіву зернових культур

Плоскорізні знарядця краще працюють на легких і середніх ґрунтах. На важких ґрунтах вони працюють гірше, можуть перекошуватись, виринати з товщі ґрунту, утворювати масивні брили. Для якісної роботи плоскорізів потрібно, щоб ґрунт не був перезволоженим.

Для важких і вологих ґрунтів існує інший набір машин — чизелі, різні розпушувачі, щілювачі, кротувачі, фрези.

На зрошуваних землях за посушливих умов для основного обробітку грунту можна застосовувати як плоскорізи-глибокорозпушувачі, так і чизельні розпушувачі, стійки СИБИМЕ і "Параплау".

Дискові борони, особливо важкі, потрібні для всіх зон, ґрунтів та умов.

Зернові пресові та стерньові сівалки потрібні лише для зон посушливих, недостатнього та нестійкого зволоження. У районах стійкого і надмірного зволоження слід застосовувати звичайні зернові сівалки.

У господарствах слід мати комплексну техніку. Тому при закупівлі слід вибирати найприйнятніші машини і знаряддя з урахуванням їх ширини захвату та розмірності полів господарства.

Техніка, що випускається для безполицевого землеробства, характеризується широкозахватністю, маневреністю й високою продуктивністю. Застосування цієї техніки дозволяє удвічі-втричі підвищити продуктивність праці під час обробітку ґрунту.

У районах з дуже ускладненим рельєфом для перенесення в натуру проектів ґрунтозахисного землеробства з контурно-меліоративною організацією території створюються спеціальні підрозділи типу пересувних механізованих колон. Це дозволяє підвищити продуктивність техніки на 15-20%, повніше використати трудові ресурси та капіталовкладення, підвищити меліоративну й економічну ефективність протиерозійних заходів.

Ищенко Светлана Максимовна, 27 кабинет

2 теории, 2 задачи

Экзамен (тесты, семинары, посещение, задачи)

УМК, форма ДДП, задания на оценку

Отчет по ведение бизнеса (3-5 человек)

Лит-ра --- 2й вопрос на гос экзамене

1) ГК, част 1,2,, ст420-453

2) ФЗ об оценочной деятельности в РФ от 29.06.1998 (послед редакция 2006 год)

3) 3 стандартаоценки:

« общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки». [Утвержден приказом Минэкономразвития и торговли от 20.07.2007 №256]

«Цель оценки и виды стоимости» ФСО №2 [утвержден приказом Минэкономразвития от 20.07.2007 №255]

«Требования к отчету об оценке» ФСО №3[утвержден приказом Минэкономразвития от 20.07.2007 №254]

4) ФЗ о саморегулируемых организациях, сертификация №315 от 01.12.2007

Литераура:

учебники:

1) Грязнова, Федотова «Оценка бизнеса»

2) Есипов, Моховикова «Оценка бизнеса» (оценка нематериальных активов, зарубежный опыт оценки)

3) Валдайцев «Оценка бизнеса»

4) Гукова, Аникина «Оценка бизнеса для менеджера»

5) Дамодаран «Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки всех активов»

6) Коупленд, Коллер, Муррин «Стоимость компании»

7) Эванс, Билион «Слияние и поглащение: создание стоимости в частных компаниях и оценка компаний при слияниях и поглощениях»

 

журналы: Финансовый менеджмент, финансовый директор, управление компанией, менеджмент в России и за рубежом,(ЖУК.РУ), консультант директора, финансы и кредит.

Управление компанией 2006 г. №3 –«Управление стоимостью - ….., практики» , стр 61

Консультант директора 96г., № 4, стр 3

Оценка компании и инвестиционных проектов методом дисконтирования

сайты:

raexpert.ru

zhuk.net

maokline.ru

ma-joural.ru

c-culture.ru (news)

rbkdaily.ru !!!!!

 

http//www.pages.stern.nyn.edu/r adamodar/

Country Defoult Spreads and Risk Premiums

http// from.gks.ru/ digit/

 

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:567

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.