Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Тексти лекцій

з дисципліни «Геологія з основами палеонтології. Частина 1.»

для студентів спеціальності «Географія»

 

 

Укладач: доц. Удовиченко М.І.

 

 

Луганськ - 2013

 

Частина І. Динамічна геологія

 

Тема: Вступ до геології. Структура геології.

План лекції:

1. Визначення геології як науки і її значення в житті людини.

2. Нагромадження знань про мінерали, породи і процеси.

3. Дисципліни геологічного циклу і галузі науки.

4. Методологія і головні методи геології.

5. Завдання геології.

 

Визначення геології як науки і її значення в житті людини.

Щодо визначення геології, то треба відзначити, що більшість авторів підручників дають його відповідно до особистого розуміння або навіть з акцентом на свою спеціалізацію. і серед визначень є занадто короткі та неповні. Відповідно до сучасного рівня розвитку науки можна дати таке визначення: Геологія - це комплекс наук про речовинний склад і будову земної кори, її рухи, історію розвитку, закономірності утворення і поширення корисних копалин.

Назва науки походить від грецьких слів gew (гео) – Земля і logoz (логос) – вчення, наука.

Ми звикли з словом "геолог" пов'язувати професію людей, які шукають корисні копалини. Дійсно, головна мета, як кажуть, класичної геології – пошуки, розвідка і добуток корисних копалин. На це переважно і направлені кінцеві результати польових і лабораторних досліджень спеціалістів усіх галузей геологічної науки.

Геологи забезпечують різні види промисловості рудами усіх металів (в тому числі і благородними), вугіллям, нафтою, газом, нерудною сировиною, дорогоцінними каменями.

Коли дають економічну характеристику будь-якій країні, то в числі основних показників називають її корисні копалини. І часто між їх кількістю і могутністю держави існує пряма залежність.

З історії відомо багато прикладів, коли основною метою загарбницьких війн було завоювання земель, що багаті на корисні копалини. З Африканського континенту, Південно-Східної Азії, Південної Америки і Аравійського півострова за низькі ціни вибирають багаті родовища золота, алмазів, нафти, урану, міді, алюмінію, олова та інших корисних копалин.

Геологія була однією з наук, яку зруйнували консерватизм в поглядах на природу. Видатний геолог, академік В.О.Обручов говорив, що людина, яка не знає хоч би основ геології, в певному розумінні подібна до сліпого. Природознавець повинен знати, чому, наприклад, в долині часто утворюються зсуви, чому весь час розмивається правий берег річки, чому в одному місці яри "з'їдають" родючі землі, а в інших місцях їх немає, які сили Землі зім'яли в складки осадочні шари і т.п. А скільки можна навести прикладів, коли люди не мали ніякого уявлення, що там де вони живуть залягає нафта, газ, марганець, сірка, залізна руда і навіть золото.

Наведемо тільки один факт, про який повідомила преса в січні 1995 р. Мешканці о. Сардинія, що знаходиться в Середземному морі біля берегів Італії, і гадки не мали, що зелена гора, висотою в 325 м, яка була розорана під городи, зберігає велике родовище золота (можливо одне з найбільших у Європі). Протягом багатьох десятиліть з родовища можна добувати до 1 т золота на рік.

 

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:567

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.