Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Параметри і визначення

Властивості автомобіля, їх оціночні

Автомобиль является частью системы автомобиль – водитель – дорога ‑ среда, поэтому его свойства проявляются в комплексном взаимодействии всех элементов системы.

Функціональні властивості забезпечують автомобілю можливість виконувати свої функції як транспортного засобу.

Експлуатаційні властивості ‑ це властивості автомобіля, за допомогою яких реалізуються: середні швидкості транспортування; витрата палива, пов’язана з транспортуванням; безпека руху автомобіля, що виконує свої виробничі функції; можливість руху по дорогам різної якості, а інколи і без доріг.

Експлуатаційні властивості оцінюють за допомогою системи вимірювачів і показників та формують критерії оцінки, аналізують потенційні властивості автомобіля, визначають вплив конструктивних і експлуатаційних факторів на його експлуатаційні властивості.

Вимірювач ‑ одиниця вимірювання експлуатаційної властивості автомобіля. Например, измерителями динамичности автомобиля служат скорость и ускорение. Измеритель характеризует эксплуатационное свойство с качественной стороны, иногда для полной оценки свойства необходимо несколько измерителей.

Показник ‑ число, що характеризує кількісне значення вимірювача. Показатель позволяет оценить эксплуатационное свойство автомобиля при определенных условиях работы. Обычно показатель используют для установления граничных возможностей автомобиля в конкретных условиях эксплуатации. Так, одним из показателей тягово-скоростных свойств автомобиля является максимальная скорость, развиваемая им на горизонтальном участке дороги с хорошим покрытием.

Показатели эксплуатационных свойств можно определить экспериментальным путем или расчетом. Для получения экспериментальных данных автомобиль испытывают на специальных стендах или непосредственно на дороге в условиях, приближенных к эксплуатационным. Воспроизвести при этом все условия эксплуатации сложно, поэтому испытания автомобиля сочетают с теоретическим анализом эксплуатационных свойств и расчетом их показателей. Чтобы установить степень соответствия конструкции автомобиля требованиям эксплуатации, необходимо определить хотя бы приближенные значения отдельных показателей. Это легче и быстрее всего выполнить расчетным методом.

Основними експлуатаційними властивостями автомобіля є:

- динамічність ‑ визначається максимальними швидкостями прямолінійного руху автомобіля в різних дорожніх умовах, здатністю швидко збільшувати або зменшувати швидкість руху. Тягова динаміка (тягово-швидкісні властивості) автомобіля визначається максимальними швидкостями руху і максимальними прискореннями в різних дорожніх умовах. Гальмівна динаміка (гальмівні властивості автомобіля), визначається здатністю швидко знижувати швидкість руху;

- паливна економічність ‑ характеризується витратою палива автомобілем в різних умовах, пов’язаних з виконанням його роботи по перевезенню вантажів або пасажирів;

- керованість ‑ властивість автомобіля змінювати напрямок руху при зміні положення керованих коліс;

- стійкість ‑ властивість автомобіля зберігати напрямок руху і протидіяти силам, що прагнуть викликати його занос і опрокидування. Особенно высокие требования к устойчивости предъявляются при работе автомобиля на скользких дорогах и при движении с большими скоростями. Стійкість автомобіля разом з його керованістю і гальмівною динамічністю обумовлюють безпеку руху;

- прохідність ‑ властивість автомобіля впевнено рухатися по погіршеним (мокрим, ковзким) і поганим (розбитим, розмоченим) дорогам, пересіченій місцевості поза дорогами, долати природні і штучні перепони (канави, рви, пороги) без допоміжних пристроїв; прохідність має велике значення для автомобілів, що працюють в сільському господарстві, лісовій промисловості, на будівництві, в кар’єрах;

- плавність ходу ‑ властивість автомобіля рухатися по нерівним дорогам без сильних струсів кузова; від плавності ходу залежать швидкість руху, витрата палива, збереження вантажів і комфортабельність автомобіля;

- надійність ‑ властивість автомобіля безвідмовно перевозити вантажі і пасажирів на протязі визначеного терміну без погіршення основних експлуатаційних показників. Надійність є комплексною властивістю, що включає довговічність і ремонтопридатність.

Під довговічністю розуміють властивість автомобіля зберігати працездатність до настання граничного стану при встановленій системі технічного обслуговування та ремонту.

Ремонтопридатність визначає пристосованість автомобіля до усунення його відмов шляхом проведення ремонту і технічного обслуговування.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:621

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.