Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Компонування ІМС

Суб’єкти права на компонування ІМС

 

Суб'єктами права на компонування ІМС є автори, їхні спадкоємці, а також будь-які фізичні або юридичні особи, які мають виключні майнові права, одержані відповідно до закону або договору.

Відповідно до ст. 473 ЦК суб'єктами права інтелектуальної власності на компонування ІМС є:

• автор компонування ІМС;

• інші особи, які набули права на компонування ІМС за законом або договором.

Автором компонування визнають фізичну особу, завдяки творчій праці якої воно створене. На визнання фізичної особи автором компонування ІМС не впливає ні її вік, ні стан дієздатності.

Юридична особа права авторства на компонування за жодних обставин не набуває і може виступати тільки власником прав на його використання.

Якщо компонування створене спільно кількома фізичними особами, кожну з цих осіб визнають автором такого компонування. Неодмінною умовою виникнення співавторства на компонування є внесення розробником особистого творчого внеску в його створення.

Особи, які надали автору лише технічну, організаційну або матеріальну допомогу чи сприяли оформленню права на використання компонування, на співавторство претендувати не можуть.

У разі, якщо компонування ІМС створене в порядку виконання службових обов'язків або за завданням роботодавця (замовника), суб'єктом права на компонування стає роботодавець (замовник), якщо договір між автором і роботодавцем (замовником) не передбачає інше.

Після смерті автора суб'єктом прав на компонування стають його спадкоємці, до яких переходять тільки майнові права. Особисті немайнові права творця топології у спадщину не передають, проте спадкоємці можуть виступати на їхній захист у разі порушення останніх будь-якими особами.

 

7.2.4 Права авторів та інших правовласників

 

До особистих немайнових прав авторів та інших правовласників належать:

право авторства. Його надають безпосередньо творцю оригінального компонування. Це право має виключний і абсолютний характер і невіддільне від особи автора. Право авторства діє протягом усього життя творця компонування;

право на авторське ім'я. Ім'я дійсного творця компонування відповідно до ст. 9 Закону України «Про охорону прав на топографію інтегральних мікросхем» має бути зазначене в заявці на реєстрацію компонування, якщо тільки він не відмовився бути згаданим як такий. Право на ім'я не можна відчужувати, воно має абсолютний характер і його охороняють безстроково;

право на реєстрацію компонування в установі. Це право належить не тільки автору, а й іншим правовласникам;

право на застосування попереджувального маркування. Зазначене право належить як авторам, так і іншим правовласникам.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про охорону прав на топографію інтегральних мікросхем» автор або його правонаступник має право сповіщати про реєстрацію компонування ІМС шляхом позначення компонування або виробів, що мають таке компонування, літерою «Т» із зазначенням дати початку дії виключного права на використання компонування ІМС та інформації, яка дозволяє ідентифікувати власника прав.

Відповідно до ст. 474 ЦК майновими правами на компонування ІМС є:

• право на використання компонування ІМС;

• виключне право дозволяти використання компонування ІМС;

• виключне право перешкоджати неправомірному використанню ІМС, у тому числі забороняти таке використання;

• інші майнові права інтелектуальної власності, передбачені законом.

Згідно зі ст. 16 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» під використанням компонування ІМС слід розуміти:

• копіювання компонування ІМС;

• виготовлення ІМС із застосуванням компонування;

• виготовлення будь-яких виробів, що містять ІМС;

• ввезення таких ІМС та виробів, що їх містять, на митну територію України;

• пропонування для продажу, у тому числі через Інтернет, продаж та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях ІМС, виготовлених із застосуванням компонування ІМС, та будь-яких виробів, що містять ІМС.

Виключне право на використання компонування має строковий характер. Відповідно до ст. 475 ЦК строк чинності виключних майнових прав на компонування ІМС вичерпується через 10 років, що відліковують від дати подання заявки на компонування ІМС в установленому законом порядку.

Якщо право на використання компонування належить роботодавцю, автор (а в разі його смерті - спадкоємець) має право на одержання винагороди. Закон не містить будь-яких вказівок щодо мінімального або максимального розміру винагороди. Всі питання, пов'язані з порядком виплати та розміром винагороди, вирішує договір між автором і роботодавцем.

 

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:490

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.