Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Південно-Східна Азія

Канада

США

Північна Америка

СТАН КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ В РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Тема 3 МІСЦЕ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ В СУЧАСНИХ СВІТОВИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ

Розглядаючи корпоративний сектор США, можна виділити певні його особливості. Американські корпорації характеризуються значною економічною потужністю. Щодо кількісних показників, то, наприклад, за деякими оцінками, у США корпорації становлять трохи менше 20 % усіх підприємств, але при цьому на них припадає приблизно 9/10 обсягу продажу товарів та послуг. У Сполучених Штатах Америки налічується близько 2,7 млн акціонерних товариств, сумарний оборот яких — 5700 млрд дол. США. 3 понад 50 тис. транснаціональних корпорацій, які діють у світовій економіці, значна частина припадає на корпорації Сполучених Штатів Америки. Діловий обсяг найбільших 500 корпорацій становив 7,2 трлн дол.; кількість зайнятих — 24 млн осіб. Ці корпорації за розміром ділового обсягу становили у валовому внутрішньому продукті частку в понад 70 % .

До могутніх корпорацій у США можна віднести такі: "Сіті корпорейшн", "Дженерал моторе", "Дженерал електрик", "Чейз Манхеттен", "Бенк оф Америка корпорейшн", "Екссон", "Лок-хід", "Дуглас", "Дюпон де Немур", "Форд" та ін.

У США між корпораціями точиться запекла конкуренція, тому існують спеціальні школи бізнесу, які готують висококваліфікованих менеджерів. У цілому акціонерний капітал досить відчутно впливає на американське суспільство, на всі його сфери. Щоб запобігти зловживанню владою, американське законодавство вводить ряд обмежень щодо можливостей володіння акціями. Наприклад, деякий час банкам було заборонено володіти пакетами акцій за рахунок власних коштів. Банківські холдинги не можуть володіти більше ніж 5 % капіталу фірми. Деякі інші фінансові інститути також обмежені у володінні акціями. Законодавство США намагається обмежити дії фізичних та юридичних осіб, які володіють п'ятьма чи більше відсотками акцій. Вони змушені подавати звіт про свою подальшу діяльність та плани, а також не можуть обмінюватись інформацією з іншими значними держателями акцій щодо певних питань, пов'язаних з політикою, формами управління тощо.

Корпоративний сектор Канади має ряд своїх особливостей, передусім діяльність компаній регулюється законами федеральних та провінційних урядів. До відомих корпорацій Канади відносять "Сі-Бі-Сі", "Бі-Сі-І Інк." та ін. Отже, є певні відмінності в їх можливостях. Компанії повинні реєструватися на федеральному рівні, якщо вони прагнуть здійснювати свою діяльність у Декількох провінціях або по всій країні. Для реєстрації компанії необхідно подати певні документи в Управління зі справ корпорацій Міністерства у справах споживачів і корпорацій. Канадським законом не передбачений, на відміну від деяких інших країн, мінімальний розмір статутного капіталу. Відповідальність за збитки та нагляд за станом справ у компанії несе директор, якого обирають акціонери і який несе перед ними відповідальність за свою діяльність. Щодо органів управління, то вищим органом компанії, як і в Україні, є загальні збори акціонерів, на яких приймаються рішення, виконання яких покладено на директора. Як правило, директором є фізична особа, котра є або стає власником компанії, або наймається власником.

Щодо корпорацій, то в Канаді, як і в багатьох інших країнах, вони є юридичними особами. Діяльність їх регулюється або федеральними законами, або законами провінції, на території якої' знаходиться компанія. В Канаді є два види корпорацій відкриті акціонерні товариства та приватні корпорації. Обидві мають право випускати акції, проте останні мають не більше 50 акціонерів і не мають права здійснювати публічного продажу акцій.

Основними формами підприємницької діяльності в Канаді є одноосібні володіння, партнерства, корпорації або компанії з обмеженою відповідальністю. Одноосібне володіння — це компанія, яка належить приватній особі, котра здійснює підприємницьку діяльність на свій розсуд, мобілізує ресурси та отримує прибуток, але несе повну відповідальність у разі виникнення проблем. Діяльність однооосібного володіння регулюється порівняно меншою кількістю законів. Партнерство є складнішою формою підприємницької діяльності і становить об'єднання двох або більше осіб, які здійснюють спільну діяльність з метою отримання прибутку. В Канаді є два різновиди партнерств — з необмеженою відповідальністю та з обмеженою відповідальністю. Функціонування цієї форми підприємницької діяльності регулюється законодавствами провінцій та територій. Між партнерами існує домовленість щодо їх обов'язків, розподілу прибутків та збитків. Передбачаються процедура ліквідації партнерства та вирішення деяких юридичних питань.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:523

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2020 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.