Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Становлення оподаткування прибутку підприємств в Україні

ІІІ. Податок на прибуток

Мито

Мито було і залишається основним засобом торговельної політики держави, що обмежує ввезення іноземних товарів з метою захисту внутрішнього ринку країни. Це сприяє розвитку вітчизняної промисловості та захисту прав вітчизняного товаровиробника.

В Україні порядок справляння мита регулюється Митним кодексом України, який є зведеним документом про ставки мита та порядок оподаткування.

Мито — вид митного платежу, який стягується з товарів, переміщуваних через митний кордон держави (ввезених, що вивозяться або переміщуються транзитом). Поряд з чисто фіскальноюмито виконує як стимулюючу, так і захисну функцію. Захисна функція мита припускає формування бар'єрів, що перешкоджають проникненню на територію держави товарів, більш конкурентноздатних стосовно національних, або в яких держава не зацікавлена.

Стимулююча функція формує передумови до збільшення експорту.

Платником митних зборів є особи, що ввозять або переміщають товари через митний кордон держави. Специфікою платника є те, що їм може бути як власник товару, так і уповноважена особа (декларант). На відміну від податкового регулювання, тут можлива передача обов'язку по сплаті митних платежів іншій особі, що не має відносини до товару.

В залежності від специфіки оподаткування ввізне та вивізне мито буває:

- адвалерне, що нараховується у відсотках до митної вартості товарів та інших предметів (легкові автомобілі);

- специфічне, що нараховується у встановленому грошовому розмірі на
одиницю товарів (сигарети, нафтопродукти, горілка);

- комбіноване, що поєднує обидва ці види митного обкладення;

- сезонне ввізне і вивізне мито нараховується на строк не більше чотирьох місяців з моменту їх встановлення

Особливі види мита в Україні:

- спеціальне мито

- антидемпінгове мито

- компенсаційне мито

Методи обчислення суми мита:

1. у відсотках від митної вартості товарів,

2. у грошовому виразі на одиницю товару.

Сума мита, належна до сплати, перераховується платниками на рахунки митних служб, після чого в установлені строки ці суми перераховуються до бюджету. Документом, який є підставою для внесення мита платником, є вантажна митна декларація або її копія.

 

Об’єкт оподаткування: митна вартість товару, що переміщується через кордон країни.

 

 

 

Податок на прибуток на сьогодні є найвагомішим із групи прямих податків у податковій системі України.

Досвід країн з розвиненою ринковою економікою свідчить, що об'єктом оподатковування здебільшого є прибуток підпри­ємств. Оподатковування прибутку є досить активним важелем, за допомогою якого держава може суттєво впливати на фінансово-господарську діяльність підприємств. Це значною мірою пов'язано з установленням об'єкта оподаткування, методикою його розрахунку.

Податок на прибуток належить до тих податків, завдяки яким активно реалізується регулююча функція щодо виробни­цтва, інших сфер господарської діяльності. Фіскальній функції податку на прибуток належить другорядна роль. Але можна зазначити, що в Україні серед податків які стягуються до Державного бюджету податок на прибуток упродовж останніх 10 років стабільно займає друге місце після податку на додану вартість.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:441

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.