Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Платники податку на додану вартість

 

 

Об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з:

1) продажу товарів та послуг,

2) ввезення товарів (імпорт або реімпорт) та вивезення товарів (експорт або реекспорт) на митну територію України ;

 

База оподаткуванняоперацій з постачання товарів визначається, виходячи з їх договірної вартості, але не нижче звичайних цін, з урахуванням загальнодержавних податків та зборів.

Продаж товарів- це операції, що здійснюються згідно договору купівлі-продажу, міни, дарування, поставки та інших громадянсько-правових договорів. (Продаж – це зміна права власності!)

 

Ставки ПДВ:

а) 20 відсотків - до 31 грудня 2013 року; 17 відсотків – з 1 січня 2014року;

б) 0 відсотків. За нульовою ставкою оподатковуються операції з експорту товарів, якщо їх експорт підтверджений митною декларацією, оформленою відповідно до вимог митного законодавства.

 

Звільняються від оподаткування ПДВ операції:

- операції з постачання продуктів дитячого харчування;

- операції з постачання послуг із здобуття освіти тощо.

Податковий період- календарний місяць (Інколи- квартал).

Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету = Податкові зобов’язання – Податковий кредит, вона наводиться у податковій декларації з ПДВ.

Податкове зобов’язання- сума ПДВ, що отримана платником податку за реалізованіним товари (роб, посл). Дата його виникнення- перша подія- або дата передплати, або дата відвантаження товару.

 

Податковий кредит –сума ПДВ, що сплачений платником податку при придбанні товарів (робіт, послуг), що мають виробничий х-р. Дата його виникнення- перша подія- або дата передплати, або дата отримання товару.

Основою для включення ПДВ до податкового кредиту є податкова накладна. Вона видається продавцемтовару.

 

Право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення таких операцій:

а) придбання або виготовлення та послуг;

б) придбання або створення необоротних активів;

в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України;

г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

 

При позитивному значенні ПДВ, така сума підлягає сплаті до бюджету у встановлені строки,

При від'ємному значенні ПДВ, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні періоди, а в разі відсутності податкового боргу - зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду. Якщо в наступному податковому періоді сума ПДВ, має від'ємне значення, то:

а) бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від'ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України - сумі податкового зобов'язання, включеного до податкової декларації за попередній період за отримані від нерезидента послуги отримувачем послуг;

б) залишок від'ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного відшкодування включається до складу сум, що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду.

Податкова декларація подається протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця.

Сплата- протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подачі декларації (до 30 числа).

3.3. Акцизний податок –це непрямий податок, встановлюваний у вигляді надбавки до ціни на високорентабельні і монопольні товари, що оплачується їхніми покупцями, а сплачується в бюджет виробниками та імпортерами цих товарів під час їх реалізації.

Регламентується 6 розділом ПКУ

Основними платниками податку є:

- виробники підакцизних товарів;

- особа - суб'єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари на митну територію України;

- фізична особа - резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, відповідно до митного законодавства.

- особа, яка реалізує конфісковані підакцизні товари.

Об'єктами оподаткування акцизним податком є операції з:

1) реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів;

2) реалізації підакцизних товарів з метою власного споживання;

3) ввезення підакцизних товарів на митну територію України;

4) реалізації конфіскованих підакцизних товарів.

 

У разі обчислення податку із застосуванням адвалорних ставок базою оподаткуванняє:

- вартість реалізованого товару (продукції), виробленого в України, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку;

- вартість товарів, що ввозяться на України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари, які він імпортує, без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку.

 

Митна вартість товарів, що ввозяться на митну територію України, визначається відповідно до Митного кодексу України.

 

У разі обчислення податку із застосуванням специфічних ставок з вироблених в України або ввезених в Україну підакцизних товарів (продукції) базою оподаткування є їх величина, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму, кількості товару (продукції), об'єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках.

 

До підакцизних товарів належать:

- спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

- тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

- нафтопродукти, скраплений газ;

- автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.

 

Ставки податку встановлюються відповідно до переліку товарів, зазначених у ст. 215 Податкового кодексу:

- адвалорні,

- специфічні,

- адвалорні та специфічні одночасно

Наприклад:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Одиниці виміру Ставки податку
2203 00 Пиво із солоду (солодове) гривень за 1 літр 0,74

 

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Ставки податку
специфічна адвалорна
одиниці виміру ставка одиниці виміру ставка
2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, цигарки гривень за 1000 штук 43,03 відсотків
2402 20 90 20 Сигарети з фільтром гривень за 1000 штук 96,21 відсотків

 

Порядок та строки сплати акцизного податку такі ж як і податку на додану вартість.

 

 

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:540

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2020 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.