Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Особливості впливу непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємства

ІІІ. Непрямі податки.

 

 

Прямі податки - це такі, які підприємство платить з доходу (виручки, прибутку, майна і т.п.).

відповідно до Податкового кодексу до прямих податків відносяться:

1) податок на прибуток,

2) плата за землю,

3) збір за першу реєстрацію транспортного засобу

4)а серед місцевих податків – податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

Непрямі податки – це податки, що визначаються процесом споживання і не залежать від доходу, вони виступають у вигляді надбавки до ціни товару або послуги і платником яких є кінцевий споживач товару або послуги.

До непрямих податків відносяться:

1) ПДВ

2) Акцизний податок

3) мито

Непрямим податкам традиційно відводиться особ­ливе місце в податковій системі та податковій політиці, оскільки вони включаються до ціни товарів, отже, ці податки виступають ціноутворюючим елементом і можуть суттєво впливати на загальний рівень цін. Структурно-логічну схему формування цін з урахуванням непрямих податків представлено на рис. 3.

Серед непрямих податків найбільший вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств має податок на додану вартість, який залежить від багатьох обставин і чинників, його можна розглядати у двох аспектах:

По-перше. Сплата ПДВ у процесі придбання товарно-матеріальних цінностей та отриманих послуг здійснюється за рахунок оборотних коштів суб'єктів господарювання, тобто має місце іммобілізація оборотних коштів для сплати податків. У цьому разі враховують такі чинники:

умови оплати та обсяги придбання товарно-матеріальних цінностей,

ставки й пільги щодо оподаткування ПДВ,

джерела і терміни відшкодування сплаченого ПДВ.

По-друге. Цей вплив пов'язаний із надходженням податку на додану вартість на рахунки суб'єктів господарювання, які постачають товари та послуги. Суми податку на додану вартість, що надходять на рахунки суб'єктів господарювання, використовуються для відшкодування сплачених ними сум ПДВ за придбання товарно-матеріальних цінностей. Певний час, до перерахування в бюджет, суми ПДВ залишаються в розпорядженні (обороті) підприємств.

 

Розглянемо окремо кожен із непрямих податків.

3.2.Податок на додану вартість -це непрямий податок, що стягується з підприємств, накладається на суму приросту вартості на даному підприємстві. Сутність ПДВ полягає в тому, що він є частиною створеної вартості, яку стягують з покупців усіх видів товарів та послуг.

Порядок регламентування ПДВ визначає Податковий кодекс за такими складовими:

1) вимоги щодо платників податків,

2) визначення об’єкту оподаткування,

3) основна ставка податку,

4) вимоги щодо оформлення податкових накладних тощо.

 

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:576

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2020 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.