Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Показники прибутку за видами діяльності

Загальний прибуток-прибуток п-ва від всіх видів його дія-ті. Складається з (1)-(4).

 

1.Прибуток від основної діяльності (прибуток від реалізації основної продукції (робіт, послуг)- це різниця між виручкою від реалізації продукції та витрат на її виробництво.

(Виручка при цьому визначається без ПДВ та АЗ)

 

де П- прибуток від реалізації продукції,

n- кількість видів продукції,

Црі –ціна реалізації і-го виду продукції,

Срі – собівартість і-го виду продукції,

і – обсяг реалізації і-го виду продукції.

 

2.Прибуток від іншої реалізації-включає в себе:

А) прибуток від реал продукції допоміжних, обслуговуючих та підсобних структурних підрозділів,

Б) прибуток від реал на сторону різних видів майна підприємства.

3.Прибуток від фінансової діяльності включає:

1.Прибуток від розміщення вільних грошових коштів на депозитних рахунках

2.Отримані прибутки від позик

3.Прибуток від орендних операцій

4.Прибуток від інвестиційної діяльності включає:

1.Прибуток від реалізації фінансових інвестицій

2.Прибуток від реалізації необоротних активів

3.Прибуток від реалізації майнових комплексів

4.Отримаі відсотки та девіденди від володіння корпоративними правами, державними цінними паперами,облігаціями.

У П(С)БО №4 грошові надходження у вигляді відсотків за фінансовими інвестиціями у боргові цінні папери, за використання переданих у фінансову оренду необоротних активів, у вигляді дивідендів як результат придбання акцій або часток у капіталі інших підприємств пов’язані з інвестиційною діяльністю підприємства.

 

5.Прибуток від позареалізаційних операцій- включає в себе:

 

А) прибуток від отриманих штрафів, пені,

Б) прибуток минулих років, виявлений в звітному періоді,

В) отримання сум в рахунок погашення дебіторської заборгованості, що списана в минулих роках на збитки тощо.

Класифікація показників прибутку за стадіями розподілу:

1. Балансовий прибуток,

2. оподатковуваний прибуток,

3. умовно-чистий прибуток,

4. чистий прибуток,

5. нерозподілений прибуток.

 

Умовно чистий прибуток- прибуток, що залишається після оплати всіх податків та інших обов’язкових платежів.

Чистий прибуток- прибуток, що залишається у підприємства після сплати податків, обов’язкових зборів, штрафів, пені, неустойок.

Із чистого прибутку формуються різні фонди цільового призначення:

1.Ф розвитку п-ва,

2 Ф соц розвитку п-ва,

3. Ф матеріал заохочення,

4. Резервний Ф,

5. Дивідендний Ф тощо.

.

 

4. Планування прибуткуздійснюється окремо по всім видам діяльності підприємства.

Існує 2 основних метода планування прибутку від реалізації товарної продукції:

1. метод прямого розрахунку. Згідно якого прибуток планується на основі кошторису витрат на виробництво та реалізацію продукції, а також на основі її вартості в діючих цінах (без ПДВ та АЗ).

2. аналітичний метод. Згідно якого прибуток розраховується не по кожному виду продукції, а по всій товарній продукції на основі її собівартості та очікуваної базової рентабельності.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:609

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2020 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.