Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Тема Страхування і страховий ринок

 

5. Які причини виникнення та існування страхування:

а) захист майнових інтересів суб’єктів виробничих відносин і людського суспільства від несприятливих подій (ризиків);

б) створення сезонних запасів у харчовій промисловості;

в) збільшення обсягів виробництва;

г) здійснення запобіжних заходів, спрямованих на зменшення страхового ризику?

 

 

10. Які функції виконує страхування:

а) формування і використання фінансових ресурсів;

б) відтворювальну і стимулюючу;

в) ризикову, превентивну, ощадну, інвестиційну й контрольну;

г) фіскальну і економічну?

 

11. Що розуміють під страховим ринком:

а) інструмент перерозподілу грошових коштів між суб’єктами господарювання;

б) сферу обігу цінних паперів;

в) особливу сферу грошових економічних відносин, де об’єктом купівлі-продажу виступає специфічний товар — страхова послуга;

г) механізм забезпечення попиту і пропозиції на фінансові ресурси?

 

12. Що з наведеного нижче розкриває суть ризикової функції страхування:

а) створення системи страхових резервів;

б) передача за певну плату страховикові матеріальної відповідальності за наслідки ризику, зумовленого подіями, перелік яких передбачено договором страхування або чинним законодавством;

в) зменшення наслідків страхових подій;

г) перерозподіл коштів між страхувальниками?

 

13. Страхування будується на таких принципах:

а) страховий інтерес, суброгація, франшиза, сумлінність сторін;

б) часткове покриття збитку;

в) непропорційна відповідальність;

г) обов’язковість настання страхової події.

 

14. Головними суб’єктами страхового ринку є:

а) страховики, страхувальники, страхові посередники;

б) промислові і торгові підприємства;

в) банки і кредитні спілки;

г) державний бюджет і позабюджетні фонди.

 

15. Страховими посередниками можуть бути:

а) фондові біржі;

б) банки і інші фінансово-кредитні установи;

в) інвестиційні фонди і компанії;

г) страхові агенти і страхові брокери.

 

Які існують форми страхування?

а) життя і ризикове;

б) добровільне і обов’язкове;

в) майнове, особисте, відповідальності;

г) медичне і від нещасних випадків.

 

Які з наведених видів не відносять до майнового страхування?

а) страхування інвестицій;

б) страхування наземного транспорту;

в) страхування залізничного транспорту;

г) страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

 

Які з наведених видів не відносять до особистого страхування?

а) страхування професійної відповідальності;

б) страхування життя;

в) страхування пасажирів від нещасного випадку;

г) весільне страхування.

 

Які із наведених видів страхування є обов’язковими?

а) страхування життя;

б) страхування майна;

в) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;

г) страхування інвестицій.

 

Які із наведених видів страхування є добровільними?

а) страхування спортсменів вищої категорії;

б) страхування медичних працівників від інфекційних хвороб;

в) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;

г) страхування інвестицій.

Діяльність страхових брокерів може бути визначена як:

а) професійна діяльність осіб, зареєстрованих як суб’єкти підприємництва, пов’язана із посередництвом у сфері страхування;

б) діяльність, яка обслуговує «життєвий цикл» страхового поліса на різних його стадіях;

в) професійна діяльність осіб, уповноважених діяти від імені та за дорученням однієї чи більше страхових компаній. з укладання договорів;

г) фінансова діяльність у сфері страхування.

 

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:665

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2020 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.