Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Етапи розвитку колективу

На першому етапі в поведінці людей переважає індивідуалізм. Вони знайомляться один з одним, спостерігають за оточуючими і демонструють їм власні можливості. Багато хто при цьому займає вичікувальні позиції, уникають ворожості, спостерігають, аналізують.

На другому етапі відбувається зближення людей, встановлення між ними необхідних контактів і формування загальних норм поведінки, що «цементують» колектив, а також виникають спроби встановлення пріоритетів і захоплення влади.

На третьому етапі колектив стабілізується, формуються сумісні цілі й норми, налагоджується надійна співпраця, що дозволяє одержувати гарантовані результати.

Надалі із зростанням зрілості колективу він може розв'язувати все більш складні завдання, а довір'я, існуюче між людьми, знання ними один одного у ряді випадків дозволяють йому функціонувати на принципах самоврядування. При виконанні завдання або при відході декількох ключових фігур колектив реорганізується або розпадається.

 

4.6 Принципи створення ефективної команди

Мета формування команди – ефективна праця, як окремих підрозділів, так і організації в цілому.

Принципи створення ефективної команди – правила, основні положення і норми, яким мають слідувати керівники і фахівці в процесі управління персоналом:

- безпека. У команді її учасники відчувають себе в безпеці. Відчувають, що про них піклуються.

- індивідуальність. Команда визнає і заохочує індивідуальні особливості своїх членів.

- причетність. Учасники розділяють відчуття гордості за сумісні досягнення.

- відданість. Кожний з членів команди відчуває свою відповідальність за досягнення загальних цілей.

Ключові слова та поняття теми:

Соціальна група. Колектив. Види колективів. Психологічні характеристики колективу. Згуртованість колективу. Етапи розвитку колективу. Команда. Ефективна команда.

Контрольні питання:

1. Розкрийте сутність поняття «соціальна група». Які існують різновиди соціальних груп.

2. Розкрийте сутність поняття і наведіть основні ознаки «колективу».

3. Які існують види колективів?

4. Перелічіть принципи формування колективу.

5. Перелічіть психологічні характеристики колективу.

6. Які етапи розвитку колективу Вам відомі?

7. Перелічіть принципи створення ефективної команди.

Практичні завдання:

1. Розробіть програму, що позитивно вплине на згуртованість колективу туристського підприємства.

2. Розробіть принципи створення ефективної команди туристського підприємства.

3. Проаналізуйте фактори впливу на психологічний клімат колективу, розробіть програму щодо його поліпшення.

4. Розробіть прогграму та інструментарій дослідження психології колектива турпідприємства.

Література: 6,13,16, 18-20.

ЛЕКЦІЯ 4

ТЕМА 5. КАДРОВА ПОЛІТИКА І КАДРОВЕ ПЛАНУВАННЯ

5.1 Кадрова політика організації: визначення, цілі.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:718

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.