Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Відповідно до угоди 2008 року

.

Взаємодія центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді і установ виконання покарань у проведенні соціальної роботи з неповнолітніми і молоддю, що перебувають у конфлікті з законом

Механізми взаємодії Центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді і Державним Департаменту України з питань виконання покарань вперше були запроваджені для реаліза­ції програми "Соціальний супровід неповнолітніх і молоді, які відбува­ють покарання та звільняються з місць позбавлення волі". Відповідно до угоди між Українським Державним центром соціальних служб для молоді і Департаментом України з питань виконання покарань(15.06.2000 р). Державний центр соціальних служб для молоді створює в установах виконання покарань консультаційні пункти для надання індивідуальної психолого-педагогічної, правової та інформаційно-консультативної допомоги засудженій молоді; розробляє науково-методичні матеріали з проблем соціальної реабілітації неповнолітніх і молоді під час відбування покарання та після зві­льнення з місць позбавлення волі тощо. Державний департамент України з питань виконання покарань інформує регіональні центри соціальних служб для молоді про засуджених з числа неповнолітніх і молодіжного віку, які звільняються з установ виконання покарань, для встановлення патронажу за місцем їх мешкання; надає методичну і практичну допомогу працівникам центрів соціальних служб для молоді всіх рівнів у здійсненні ними комплексу психолого-реабілітаційних заходів соціального супроводу неповнолітніх і молоді, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі. Спільно організовуються та проводяться соціально-педагогічні та соціально-психологічні дослідження з метою визначення мотивації злочинів, факторів агресивної поведінки, ціннісних орієнтацій неповнолітніх та молоді, яка відбуває покарання; науково-практичні конференції, круглі столи, навчальні семінари з проблем соціальної реабілітації неповнолітніх та молоді.

Відповідно до угоди 2005 року:

Функції, що здійснюються ЦСССДМ щодо соціального супроводу неповнолітніх та молоді, які відбувають покарання в установах виконання покарань: надання соціально-педагогічних, психологічних, юридичних, інформаційних послуг неповнолітнім та молоді за умови їх звернення або звернення керівництва цих установ до ЦСССДМ; участь у реалізації спеціальних програм підготовки до звільнення засуджених через відновлення та зміцнення їх суспільно-корисних зв’язків, сприяння у попередньому вирішенні питань, повязаних з реєстрацією та проживанням в обраному населеному пункті, працевлаштуванням або навчанням після звільнення; організація і проведення Днів соціальних служб для сімї, дітей та молоді у спеціальних виховних установах; розповсюдження інформаційно-довідкової та соціально-рекламної продукції ЦСССДМ; консультування персоналу установ виконання покарань з питань соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю; участь в організації та проведенні навчально-практичних семінарів для персоналу соціально-психологічної служби установ виконання покарань з питань соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю, які відбувають покарання в цих установах; залучення до надання соціальної допомоги засудженим обєднань громадян, підприємств, установ організацій незалежно від форми власності, у тому числі благодійних організацій та окремих громадян.

Функції, що здійснюються установами виконання покарань щодо соціального супроводу неповнолітніх та молоді, які відбувають покарання в цих установах: організація соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими; звернення до ЦСССДМ з питань надання соціальних послуг та інформаційно-просвітницької роботи із засудженими, створення умов для проведення консультаційної роботи, забезпечення безпеки фахівців ЦСССДМ під час відвідування установ виконання покарань; унесення пропозицій до ЦСССДМ щодо вдосконалення організації соціальної роботи із засудженими, які відбувають покарання в установах виконання покарань; участь спільно з ЦСССДМ в організації та проведенні навчально-практичних семінарів з питань соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю, які відбувають покарання в установах виконання покарань; залучення до надання соціальної допомоги засудженим обєднань громадян, підприємств, установ організацій.

Функції ЦСССДМ щодо соціального супроводу неповнолітніх та молоді, які звільняються з установ виконання покарань: соціальний патронаж шляхом надання соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, психологічних, юридичних та інформаційних послуг; надання допомоги в оформленні правових документів, відновленні прав на житло, у здобутті освіти та працевлаштуванні, сприяння налагодженню зв’язків у родині та з найближчим оточення; допомога психолога у відновленні соціальних функцій та адаптації до умов життя після звільнення з установ виконання покарань; залучення до надання соціальної допомоги обєднань громадян, підприємств, установ, організацій; формування банків даних клієнтів.

Центри зобовязані забезпечити: визначення потреб у наданні соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, психологічних, юридичних та інформаційних послуг дітям та сім'ям, здійснення соціального патронажу шляхом надання цих послуг; сприяння зміцненню родинних та суспільно корисних зв'язків дітей і молоді, набуттю ними освіти, вирішенню питань трудового і побутового влаштування; здійснення заходів, спрямованих на формування та закріплення здорового способу життя, профілактику наркоманії, алкоголізму, соціально небезпечних хвороб, у т.ч. ВІЛ/СНІД; організація і проведення "Днів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" у підрозділах інспекції; розповсюдження інформаційно-довідкової та соціально-рекламної продукції центрів про послуги, що ними надаються, з профілактики негативних явищ та соціально небезпечних хвороб; консультування персоналу інспекції з питань соціально-виховної та психологічної роботи з дітьми та молоддю; участь у проведенні навчально-практичних семінарів для персоналу інспекції з питань ресоціалізації дітей та молоді.

Кримінально-виконавча інспекція зобов’язана забезпечити: проведення виховної роботи з дітьми та молоддю, які перебувають на обліку, та здійснення контролю за їх поведінкою; інформування центрів про постановку на облік, зняття з обліку дітей та молоді, вчинення ними нових злочинів під час перебування на обліку; направленнязасуджених дітей та молоді до центрів для здійснення за ними соціального супроводу, надання комплексу адресних соціальних послуг; сприяння розповсюдженню реклами про послуги центрів серед дітей та молоді; надання центрам інформації, необхідної для забезпечення соціального супроводу дітей та молоді; інформування центрів про виявлення сімей, де проживають діти та молодь, які опинилися у складних життєвих обставинах; участь спільно з центрами в організації та проведенні навчально-практичних семінарів з питань соціальної роботи з дітьми та молоддю.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:304
.

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов):...

 

2012-2017 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.