Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Відповідно до угоди 2008 року

Взаємодія центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді і установ виконання покарань у проведенні соціальної роботи з неповнолітніми і молоддю, що перебувають у конфлікті з законом

Механізми взаємодії Центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді і Державним Департаменту України з питань виконання покарань вперше були запроваджені для реаліза­ції програми "Соціальний супровід неповнолітніх і молоді, які відбува­ють покарання та звільняються з місць позбавлення волі". Відповідно до угоди між Українським Державним центром соціальних служб для молоді і Департаментом України з питань виконання покарань(15.06.2000 р). Державний центр соціальних служб для молоді створює в установах виконання покарань консультаційні пункти для надання індивідуальної психолого-педагогічної, правової та інформаційно-консультативної допомоги засудженій молоді; розробляє науково-методичні матеріали з проблем соціальної реабілітації неповнолітніх і молоді під час відбування покарання та після зві­льнення з місць позбавлення волі тощо. Державний департамент України з питань виконання покарань інформує регіональні центри соціальних служб для молоді про засуджених з числа неповнолітніх і молодіжного віку, які звільняються з установ виконання покарань, для встановлення патронажу за місцем їх мешкання; надає методичну і практичну допомогу працівникам центрів соціальних служб для молоді всіх рівнів у здійсненні ними комплексу психолого-реабілітаційних заходів соціального супроводу неповнолітніх і молоді, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі. Спільно організовуються та проводяться соціально-педагогічні та соціально-психологічні дослідження з метою визначення мотивації злочинів, факторів агресивної поведінки, ціннісних орієнтацій неповнолітніх та молоді, яка відбуває покарання; науково-практичні конференції, круглі столи, навчальні семінари з проблем соціальної реабілітації неповнолітніх та молоді.

Відповідно до угоди 2005 року:

Функції, що здійснюються ЦСССДМ щодо соціального супроводу неповнолітніх та молоді, які відбувають покарання в установах виконання покарань: надання соціально-педагогічних, психологічних, юридичних, інформаційних послуг неповнолітнім та молоді за умови їх звернення або звернення керівництва цих установ до ЦСССДМ; участь у реалізації спеціальних програм підготовки до звільнення засуджених через відновлення та зміцнення їх суспільно-корисних зв’язків, сприяння у попередньому вирішенні питань, повязаних з реєстрацією та проживанням в обраному населеному пункті, працевлаштуванням або навчанням після звільнення; організація і проведення Днів соціальних служб для сімї, дітей та молоді у спеціальних виховних установах; розповсюдження інформаційно-довідкової та соціально-рекламної продукції ЦСССДМ; консультування персоналу установ виконання покарань з питань соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю; участь в організації та проведенні навчально-практичних семінарів для персоналу соціально-психологічної служби установ виконання покарань з питань соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю, які відбувають покарання в цих установах; залучення до надання соціальної допомоги засудженим обєднань громадян, підприємств, установ організацій незалежно від форми власності, у тому числі благодійних організацій та окремих громадян.

Функції, що здійснюються установами виконання покарань щодо соціального супроводу неповнолітніх та молоді, які відбувають покарання в цих установах: організація соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими; звернення до ЦСССДМ з питань надання соціальних послуг та інформаційно-просвітницької роботи із засудженими, створення умов для проведення консультаційної роботи, забезпечення безпеки фахівців ЦСССДМ під час відвідування установ виконання покарань; унесення пропозицій до ЦСССДМ щодо вдосконалення організації соціальної роботи із засудженими, які відбувають покарання в установах виконання покарань; участь спільно з ЦСССДМ в організації та проведенні навчально-практичних семінарів з питань соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю, які відбувають покарання в установах виконання покарань; залучення до надання соціальної допомоги засудженим обєднань громадян, підприємств, установ організацій.

Функції ЦСССДМ щодо соціального супроводу неповнолітніх та молоді, які звільняються з установ виконання покарань: соціальний патронаж шляхом надання соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, психологічних, юридичних та інформаційних послуг; надання допомоги в оформленні правових документів, відновленні прав на житло, у здобутті освіти та працевлаштуванні, сприяння налагодженню зв’язків у родині та з найближчим оточення; допомога психолога у відновленні соціальних функцій та адаптації до умов життя після звільнення з установ виконання покарань; залучення до надання соціальної допомоги обєднань громадян, підприємств, установ, організацій; формування банків даних клієнтів.

Центри зобовязані забезпечити: визначення потреб у наданні соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, психологічних, юридичних та інформаційних послуг дітям та сім'ям, здійснення соціального патронажу шляхом надання цих послуг; сприяння зміцненню родинних та суспільно корисних зв'язків дітей і молоді, набуттю ними освіти, вирішенню питань трудового і побутового влаштування; здійснення заходів, спрямованих на формування та закріплення здорового способу життя, профілактику наркоманії, алкоголізму, соціально небезпечних хвороб, у т.ч. ВІЛ/СНІД; організація і проведення "Днів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" у підрозділах інспекції; розповсюдження інформаційно-довідкової та соціально-рекламної продукції центрів про послуги, що ними надаються, з профілактики негативних явищ та соціально небезпечних хвороб; консультування персоналу інспекції з питань соціально-виховної та психологічної роботи з дітьми та молоддю; участь у проведенні навчально-практичних семінарів для персоналу інспекції з питань ресоціалізації дітей та молоді.

Кримінально-виконавча інспекція зобов’язана забезпечити: проведення виховної роботи з дітьми та молоддю, які перебувають на обліку, та здійснення контролю за їх поведінкою; інформування центрів про постановку на облік, зняття з обліку дітей та молоді, вчинення ними нових злочинів під час перебування на обліку; направленнязасуджених дітей та молоді до центрів для здійснення за ними соціального супроводу, надання комплексу адресних соціальних послуг; сприяння розповсюдженню реклами про послуги центрів серед дітей та молоді; надання центрам інформації, необхідної для забезпечення соціального супроводу дітей та молоді; інформування центрів про виявлення сімей, де проживають діти та молодь, які опинилися у складних життєвих обставинах; участь спільно з центрами в організації та проведенні навчально-практичних семінарів з питань соціальної роботи з дітьми та молоддю.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:609

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.