Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

ОРГАНІЗАЦІЙНА ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З НЕПОВНОЛІТНІМИ ТА МОЛОДДЮ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У КОНФЛІКТІ З ЗАКОНОМ

До соціальної реабілітації неповнолітніх і молоді, що перебувають у конфлікті з законом, залучені центри соціальних служб для сімї, дітей та молоді, слідчі ізолятори, виховні колонії, психологічна служба виконання покарання, кримінальна інспекція, центри соціальної адаптації.Можливими партнерами можуть стати: управління праці та соціального захисту, служба у справах дітей, навчальні заклади, громадські організації. Центри соціальних служб для молоді на сьогодні уповноважені державою здійснювати соціальний супровід молоді, яка перебу­ває у місцях позбавлення волі та повертається з них. Але поки що центрами ССМ не відпрацьовано механізм соціального су­проводу молодої особи за наступною схемою: СІЗО — виховна або виправна колонія (або школа соціальної реабілітації, або умо­вне засудження) — звільнення.

Передбачається створення центрів соціальної адаптації, будинків нічного або тимчасового перебування звільнених осіб. Спеціалізовані центри ре соціалізації та адаптації можуть бути створеніна базі ЦСССДМ, до структури повинні входити служби соціального супроводу молоді, яка повернулась з місць позбавлення волі, та кризові центри тимчасового перебування для молодих осіб цієї категорії, які потрапили у складну життєву ситуацію. Завдання: підтримка соціально значущих зв’язків ув’язненої молоді та загалом соціальної роботи в місцях позбавлення волі; проведення різних видів консультування неповнолітніх та молоді, які повернулися з місць позбавлення волі, та їхніх батьків; соціальна допомога неповнолітнім та молоді, які повернулися з місць позбавлення волі, та їхнім батькам; соціальний супровід неповнолітніх та молоді, які звільнилися з місць позбавлення волі.

Соціально-психологічна служба установи виконання покарань створюється для безпосереднього забезпечення оптимальних умов відбування кримінального покарання у вигляді позбавлення волі та проведення із засудженими соціально-психологічної роботи, спрямованої на формування у них право слухняної поведінки і стимулювання становлення на життєву позицію, яка відповідає соціальним нормам.

При організації соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю, що перебувають у конфлікті з законом важливо забезпечити міжвідомчу взаємодію соціальних служб, органів та установ, причетних до розв’язання даної соціальної проблеми. Зусилля різних відомств часто втрачають силу внаслідок відсутності координації зусиль. З іншого боку, в умовах обмеженості ресурсів, виникає потреба пошуку моделей, діяльності, які забезпечать їх оптимальне використання.

Регіональна модель міжвідомчої та міждисциплінарної взаємодії різних структур по комплексному супроводу неповнолітніх і молоді, що перебувають у конфлікті з законом, передбачає обґрунтування діяльності в двох напрямах: горизонтальний – зміст діяльності кожного суб’єкта по розробці та реалізації технологій, механізмів соціального супроводу та інформування про сумісну діяльність, забезпечення інформаційної наступності закладів системи профілактики; вертикальний –загальна стратегію реалізації задуму, визначення механізмів управління та координації діяльності. Існують різні варіанти. Наприклад, створення «міжвідомчих бригад» на основі ЦСССДМ або кординаційної ради.

Координаційну раду очолює голова Департаменту соціального розвитку. У склад можуть входити спеціалісти закладів соціального обслуговування та соціального захисту, представники закладів системи профілактики, Управління федеральної служби виконання покарання, представник регіональної спостережної комісії по контролю за місцями позбавлення волі, представники громадських молодіжних організацій, міський центр занятості. Пройшло 4 засідання Координаційної раи, в межах яких затверджувались:

1) угода про міжвідомчу співпрацю учасників проекту на території області

2) положення про відкриття консультаційного ункту у Кіровському центрі соціальної допомоги сімї та дітям та соціального бюро у виховній колонії

3) обговорювалося та затверджувалося Положення про порядок надання засужених технічних засобів зв’язку у ході експерименту, розглядалися питання соціально-психологічного супроводу неповнолітніх та їх сімей, проводилися проміжні підсумки проекту, проблеми та перспективи.

Працівники колоній передають інформацію про підлітка, що звільняється, в муніципальні органи влади. Однак, планів індивідуального супроводу підлітка після звільнення або не існує зовсім, або вони недостатньо професійні через відсутність на місцях спеціалістів, що знайомі з цією категорією підлітків. Тому необхідно шукати моделі зв’язку між соціальними працівниками виправних закладів та центрами допомоги, шляхом надання їх можливості постійно спілкуватися друг з другом. Одним з варіантів є використання сучасних Інтернет-технологій.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:661

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.