Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Машини та знаряддя для ґрунтозахисних технологій

Залежно від зволоженості території та гранулометричного складу грунтів застосовують різні машини та знаряддя. Нижче описано найпоширеніші помилки під час застосування цих механізмів у різних природних зонах і підзонах країни.

Центральний та південний Степ.Посушливість клімату (250-420 мм опадів за рік), важкий гранулометричний склад і значні площі солонцюватих грунтів, постійна небезпека вітрової ерозії — така основна характеристика зони. У структурі посівних площ переважають зернові культури. Для безплужного обробітку в цій зоні рекомендуються такі машини і знаряддя:

· для пожнивного розпушування — КПШ-6, КПШ-9, ОПТ-3-5, КПЕ-3,8, КТС-10-2, БДТ-7, БДТ-10; дискові борони "Массей Фергюсон" (Франція) серій МФ-220 і МФ-240; культиватори Razol "Арамікс" і МФ-312 виробництва Франції;

· для парового та напівпарового обробітку ґрунту — К.ПС-4, КШУ-6, КШУ-12, КШУ-18, КШ-3,6А, КШЛ-16, БМШ-15, БМШ-20, КТС-10-2, КПЕ-3,8; МФ-220 і МФ-240; МФ-312,"Арамікс";

· для основного обробітку ґрунту — КПГ-250, КПГ-2-150, КПГ-2,2, ОПТ-3-5, ГУН-4, ПГ-3-5, ПГ-3-100, КПШ-5, КПШ-9, АКП-5, УКР-3,6; стійки СИБИМЕ та "Параплау" (ПРН-31000, за патентом АГКО, США); "Паратілл" (АГКО, США); "Массей Фергюсон" МФ-312, "Арамікс"; "Грубер" (Німеччина);

· для загортання органічних і мінеральних добрив — БДТ-7, БДТ-10, БДТ-7А, КПГ-2,2, 2КПГ-2,2, ГУН-3; "Смарагд" (Німеччина); дискові борони "Массей Фергюсон"; МФ-312, "Арамікс";

· для передпосівного обробітку ґрунту — КПС-4, КШУ-6, КШУ-12, КШУ-18, КТС-10-2, КШ-3,6А, КШЛ-10, КШЛ-16, комбінований агрегат "Компактор" (Німеччина); культиватор МФ-312, "Арамікс";

· для посіву зернових культур — СЗП-3,6, СЗШП-3,6, СЗШП-7,2, СЗШП-10,8, СЗШП-14,4; на чорних парах - СЗС-2,1, СЗС-2, СЗС-6, СЗС-8, СЗС-12, СЗС-14; сівалки "Тай" серій 2010, 2015, 2020 корпорації АГКО (США);

· для прямого посіву в необроблену стерню: зернових і зернобобових культур — "Грейнплейнз" і "Тай" системи "Ноутілл" виробництва АГКО (США), просапних — "Кінзі", "Уайт" і "Массей Фергюсон" МФ-543 виробництва США.

У південних степових районах безплужний обробіток застосовують здавна. Однак більшість господарств дублює цілинну агротехніку. Основні помилки в застосуванні безплужного обробітку є такими:

а) більшість господарств порушує систему застосування безплужного обробітку. Згідно з традиційною системою, вони замість плуга використовують плоскорізи, решта технологічних операцій залишаються старими, зокрема, не застосовується напівпар;

б) несвоєчасно проводять технологічні операції, зокрема пожнивне розпушення;

в) багато агрономів завищують глибину безплужного обробітку ґрунту;

г) у багатьох місцях для посіву озимих застосовують стерньову сівалку СЗС-2,1 з надто великою шириною міжрядь. Слід застосовувати СЗП-3,6. У широких міжряддях бур'яни встигають вийти в перший ярус травостою, пригнічуючи культурні рослини;

д) великі недобори зерна зумовлюються посівом зернових по стерньових попередниках. Такі посіви дуже вражаються кореневими гнилями, септоспорозом та іншими хворобами;

є) не слід застосовувати дискові лущильники. Під час обробітку ними пересушеного, твердого, монолітного ґрунту вони "надирають" пил з нього. Пил легко піднімається у повітря, руйнується структура грунту.

Центральний і східний Лісостеп, північний Степ.Зона має недостатнє і нестійке зволоження. Кількість опадів коливається від 420 мм на півдні і південному сході до 600 мм за рік на півночі і північному заході. В лівобережному Лісостепу України досить поширені солонцюваті ґрунти. Гранулометричний склад ґрунтів змінюється з півночі на південь від легких суглинків до важких суглинків і легких глин. Це зона інтенсивної водної ерозії. В структурі посівів до 50% займають просапні культури. Найбільший відсоток припадає на цукрові буряки, кукурудзу на зерно і силос, соняшник.

Для безплужного обробітку ґрунту в цій зоні рекомендуються такі машини та знаряддя:

· для пожнивного розпушування — КПШ-5, КПШ-9, ОПТ-3-5, КПЕ-3,8, КТС-10-1, КТС-10-2, БДТ-7, БДТ-10; дискові борони МФ-220 і МФ-240; культиватор МФ-312, "Арамікс" (все виробництва Франції);

· для парового та напівпарового обробітку ґрунту — КПС-4, КШУ-6, КШУ-12, КШУ-18, КШ-3,6А, КШЛ-10, КІПЛ-16, БМШ-15, БМШ-20, КТС-10-1, КТС-10-2, МФ-220 і МФ-240; МФ-312, "Арамікс";

· для основного обробітку ґрунту — КПГ-250, КПГ-250А КПГ-2-150, КПГ-2,2, ОПТ-3-5, ГУН-4, ПГ-3-5, ПГ-3-100, КПШ-5, КПШ-9, АКП-2,5, АКР-3,6, стійки СИБИМЕ та "Параплау" (ПРН-31000), "Грубер" (Німеччина); "Паратілл" (АГКО, США); МФ-312, "Арамікс". На високогумусних структурних ґрунтах для основного обробітку — також КПЕ-3,8, КТС-10-1, КТС-10-2, БДТ-7, БДТ-10; дискові борони "Массей Фергюсон" МФ-220 і МФ-240;

· для загортання органічних і мінеральних добрив — БДТ-7, БДТ-7 А, БДТ-3, БДТ-10, КПГ-2,2, 2КПГ-2,2, ГУН-4, "Смарагд" (Німеччина); дискові борони МФ-220 і МФ-240; МФ-312,"Арамікс";

· для передпосівного обробітку ґрунту — КПС-4, КШУ-6, КШУ-12, КШУ-18, КТС-10-1, КТС-10-2; комбінований агрегат "Компактор" (Німеччина); культиватор МФ-312, "Арамікс";

· для посіву зернових культур — сівалки СЗП-3,6, СЗШП-3,6, СЗШП-7,2, СЗШП-10,8, СЗШП-14,4, СЗС-2ДЛ, за їх відсутності — СЗ-3,6; сівалки "Тай" корпорації АГКО (США) та ін. Для пожнивних посівів— стерньові сівалки-культиватори СЗС-2,1, СЗС-8, СЗС-14;

· для прямого посіву в необроблену стерню: зернових і зерно-бобових культур — "Грейнплейнз" і "Тай" системи "Ноутілл" (АГКО, США), просапних - "Кінзі", "Уайт" і МФ-543 виробництва США.

Багатьох з перерахованих спеціальних машин та знарядь у деяких господарствах може не бути. Тому замість них можна рекомендувати такі знаряддя і машини:

· для пожнивного розпушування — БДТ, ЛДГ-10, МФ-312 та МФ-220/240;

· для напівпарового та передпосівного обробітку ґрунту — КПС-4, МФ-220/240;

· для основного обробітку — БДТ-7, МФ-220/240;

· для загортання добрив — БДТ-7;

· для посіву зернових культур — С3-3,6А, "Тай".

У лісостеповій зоні плоскорізи застосовують вже здавна, але не завжди правильно. Більшість помилок, відмічених раніше для степової зони, стосуються і лісостепової. Однак є й "місцеві недоліки":

а) агрономи нерідко після пізніх попередників — кукурудзи на силос, гречки та інших культур — застосовують глибокий або мілкий плоскорізний обробіток ґрунту. В суху осінь вони не отримують сходів або отримують їх розрідженими. Після таких попередників обробіток ґрунту під озимі культури слід проводити не глибше 5-6 см. При утворенні щільного ложа на глибині 5-6 см у періоди посух у передсвітанкові години на ньому конденсується пароподібна волога. За рахунок цієї вологи озимі сходять, кущаться, йдуть в зиму загартованими. При обробітку плоскорізами щільне ложе утворюється на глибині 8-10 см. Воно за ніч не встигає охолодитися до точки роси, і конденсації пароподібної вологи не відбувається;

б) дехто неправильно застосовує напівпаровий обробіток ґрунту, чекаючи, доки після пожнивного розпушування поле зазеленіє від бур'янів, а тоді вже пускають парові культиватори. В достатньо- і середньо-зволожені роки підрізані скиби ґрунту "проростають" і бур'яни продовжують зеленіти. Тоді агрономи "з ляку" переорюють поля. Бур'яни слід знищувати на стадії білих ниточок, а падалицю попередника — на стадії шилець;

в) нерідко трапляється перевищення глибини посіву озимих культур. У посушливі періоди найраціональнішою глибиною посіву є 5-6, у вологі — 3-4 см. За будь-якої глибини посіву вузол кущення в озимої пшениці формується на глибині 3 см. Чим менша відстань між насінням і вузлом кущення, тим стійкішими до морозів будуть посіви;

г) деякі агрономи, застосовуючи безплужний обробіток ґрунту під зернові культури, здійснюють оранку плугом під просапні, мотивуючи це потребою добре загорнути гній. Це своєрідний "психологічний бар'єр". Досвід показує, що при загортанні гною важкою дисковою бороною на глибину до 10-12 см можна отримати значніші прирости урожаю порівняно з заорюванням.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:642

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.