Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Поняття і склад персоналу підприємств

Тема . Персонал підприємств та система управління ним

 

Персонал підприємства – це сукупність фізичних осіб, які знаходяться з підприємством як юридичною особою у відносинах, регульованих договором найму.

На підприємствах, що здійснюють діяльність, яка відноситься до різних галузей народного господарства, увесь персонал підрозділяється на дві групи:

1) зайнятий основною діяльністю;

2) зайнятий неосновною діяльністю (в обслуговуючих та інших господарствах).

На промислових підприємствах ці дві групи відповідно є:

§ промислово – виробничий персонал (ПВП);

§ персонал непромислового виробництва, що знаходиться на балансі промислового підприємства.

Класифікація працівниківза наступними основними ознаками:

1. За категоріями:

На промислових підприємствах в залежності від виконуваних працівниками функцій виділяють наступні категорії ПВП:

а)робітники, тобто особи фізичної праці, які, в свою чергу, є:

- основні – це працівники, які безпосередньо зайняті створенням матеріальних цінностей;

- допоміжні – це працівники, які надають виробничі та транспортні послуги;

б) керівники – це працівники з числа спеціалістів, які здійснюють загальне керівництво підприємством та його підрозділами;

в) спеціалісти – це працівники, які здійснюють технічне та економічне керівництво на підприємстві;

г) службовці – це працівники, які здійснюють облікові, конторські операції, діловодство.

В зарубіжній практиці керівників, спеціалістів і службовців прийнято об’єднувати в категорію службовців або працівників інформаційної сфери.

д) молодший обслуговуючий персонал (МОП) – це працівники з догляду за виробничими приміщеннями та обслуговування робітників і службовців;

е) працівники охорони – особи, які відповідають за збереження майна підприємства.

2. За професіями.

У 2004р. було затверджено Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, який є збірником описів професій, що визначає перелік основних робіт, властивих тій чи іншій професії (посаді), і забезпечує єдність у визначенні кваліфікаційних вимог щодо певних категорій, розрядів та професій. Довідник є нормативним документом, обов’язковим з питань управління персоналом на підприємствах усіх форм власності та видів економічної діяльності. Він містить 90 випусків, які згруповані за основними видами економічної діяльності та робіт.

У свою чергу з листопада 2010р. набрав чинності новий Національний класифікатор професій. Інформація класифікатора професій потрібна для розрахунків чисельності працівників, обліку складу кадрів, планування додаткової потреби в кадрах.

3. За спеціальностями.

4.За рівнями кваліфікації (робітників поділяють за розрядами, спеціалістів – за категоріями).

5.За віком і статтю:

а) чоловіки: віком до 30 років; від 30 до 60 років; понад 60 років.

б) жінки: віком до 30 років; від 30 до 55 років; понад 55 років.

6.За стажем роботи: до 1 року; від 1 до 3 років; від 3 до 10 років; понад 10 років.

7.По відношенню до власності:

а) працівники – власники майна підприємства;

б) наймані працівники.

8.За характером трудових відносин:

а) постійні працівники;

б) тимчасові працівники.

Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:829

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.