Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Курс лекций

Тема Фінансова безпека

Тема Фінанси підприємницьких структур

Які з перелічених відносин не входять до складу фінансів підприємств:

а) між підприємством і його робітниками;

б) між підприємством та державою;

в) між робітниками підприємства та торговельними організаціями;

г) між підприємствами?

 

Фінанси підприємств, установ, організацій та фінанси населення поєднані таким поняттям:

а) централізовані фінанси;

б) децентралізовані фінанси;

в) фінансова інфраструктура;

г) усі відповіді правильні.

 

Фінанси підприємства — це:

а) кошти, які зберігаються в касі бухгалтерії підприємства;

б) кошти, що є на рахунку підприємства в банку;

в) економічні відносини, пов’язані з рухом грошових потоків, формуванням, розподілом і використанням доходів та грошових фондів суб’єктів господарювання у процесі відтворення;

г) усі відповіді правильні.

 

15. Фінансові ресурси комерційних підприємства утворюються за рахунок:

а) тільки власних коштів;

б) тільки позичкових коштів;

в) власних, позичкових коштів та коштів, що мобілізуються на фінансовому ринку;

г) правильної відповіді немає.

 

До структури фінансової безпеки не відноситься:

а) валютна безпека;

б) боргова безпека;

в) інвестиційна безпека;

г) бюджетна безпека;

д) грошово-кредитна безпека;

е) безпека фондового ринку;

ж) безпека банківської системи.

 

 

по дисциплинеДС.01 –

«Технологии управления недвижимостью»

 

 


Содержание

 

 

Раздел I. Особенности недвижимости как объекта управления. 4

Тема 1.1. Недвижимость как экономический актив. 4

1. Понятие недвижимости. 4

2. Признаки недвижимости. 9

3. Классификация объектов недвижимости. 13

4. Недвижимость как товар и капитал. 14

Тема 1.2. Экономический оборот недвижимости и его особенности. 21

1. Жизненный цикл недвижимости и его этапы.. 21

2. Развитие, обращение и использование недвижимости. 22

3. Право собственности на недвижимость. 24

Тема 1.3. Сервейинг — концепция системного анализа и управления недвижимостью 31

1. Общая закономерность функционирования недвижимости во времени. 31

2. Этап постановки проблемы в концепции сервейинга. 35

3. Цели, задачи и инструменты системы сервейинга. 40

Раздел II. Основы управления недвижимостью.. 49

Тема 2.1. Основные принципы управления. 49

1. Традиционная (классическая) теория. 50

2. Бихевиористская (неоклассическая) теория. 54

3. Теория системного (современного) подхода. 56

Тема 2.2. Управление объектами недвижимости в процессе их воспроизводства 61

1. Принципиальная структура модели управления недвижимостью и характеристика ее элементов. 63

2. Принципы принятия инвестиционных решений. 69

3. Характеристика стадий жизненного цикла проекта. 80

4. Прединвестиционная и инвестиционная фазы проекта. 80

Тема 2.3 Планирование функциональных стратегий. 100

1. Введение в планирование. 100

2. Общие положения производственного планирования строящегося объекта 103

З. Общие положения производственного планирования эксплуатации объекта недвижимости. 110

Раздел III. Организация работы по управлению недвижимостью.. 115

Тема 3.1. Управление портфелем недвижимости. 115

1. Формирование стратегий. 117

2. Анализ существующих инструментов для формирования стратегий. 119

Тема 3.2. Управление на тактическом уровне. 125

1. Характеристика недвижимости. 126

2. Концепция жизненного цикла городских объектов. 127

3. Перепланировка и перестройка. 128

4. Обновление и благоустройство объектов. 129

5. Управление фондами на тактическом уровне. 133

6. Поддержание отношений. 145

Тема 3.3. Управление недвижимостью на оперативном уровне. 148

1. Административное управление. 149

2. Техническое управление. 151

3. Коммерческое управление. 152

4. Организация деятельности по содержанию недвижимости. 154

Тема 3.4 Управление инфраструктурой объекта недвижимости. 157

1. Современный взгляд на управление инфраструктурой организации. 157

2. Деятельность менеджера по снижению эксплуатационных расходов организации 160

3. Управление службами охраны помещений. 163

4. Интеллектуальное здание как объект управления менеджера. 169

Тема 3.5 Взаимодействие собственника недвижимости и управляющей компании 190

 


Раздел I. Особенности недвижимости как объекта управления

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:543

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.